Quản lý đơn giá
Đơn giá giao dịch thì có thể biến đổi thường xuyên dựa vào hợp đồng với khách hàng, dựa vào thị trường.
Ecount vì cung cấp cách thức quản lý đơn giá đa dạng nên có thể áp dụng tự do phù hợp với tình hình.
Đặc điểm riêng
 • Có thể đăng ký nhiều đơn giá cho một mặt hàng.
 • Có thể áp dụng đơn giá nhập/xuất kho cuối cùng đối với khách hàng một cách tự động.
 • Có thể áp dụng tỷ lệ giảm theo từng khách hàng.
 • Có thể xem lược sử việc biến động đơn giá dễ dàng.
 • Có thể hạn chế quyền hạn người dùng đơn giá đối với từng người dùng.
  FAQ
  • Đơn giá khác nhau theo từng khách hàng/nhà cung cấp.
   Bạn có thể chỉ định khác nhau cho mức giá của cùng mặt hàng đến các nhà cung cấp và cũng có thể cho tải lên tự động mức giá đã áp dụng ngay trước đó đối với khách hàng/nhà cung cấp tương ứng.
  • Chúng tôi có bảng giá riêng, vậy có thể áp dụng bảng giá này vào Ecount không?
   Có thể được. Vì khi đăng ký mặt hàng bạn có thể đăng ký cả đơn giá nên có thể quản lý được đơn giá theo từng mặt hàng. Trường hợp một mặt hàng được cung cấp với nhiều mức giá khác nhau, bạn vẫn có thể đăng ký nhiều mức giá trong mặt hàng.
  • Nếu mỗi giao dịch mức giá bán khác nhau thì nên làm thế nào?
   Trường hợp đơn giá bị thay đổi, bạn chỉ cần chỉnh sửa đơn giá được đăng ký trong mặt hàng là được. Và sự thay đổi này không làm thay đổi đối với những giao dịch trong quá khứ mà chỉ tác động ảnh hưởng lên những giao dịch bán hàng sau này thôi.
  • Có thể áp dụng giảm giá không?
   Có thể được. Bạn có thể trực tiếp chỉnh sửa số tiền hoặc nhập áp dụng bằng tỷ lệ giảm giá.
  • Có thể cho hiển thị số tiền khác nhau với từng khách hàng/ nhà cung cấp?
   Có thể được. Bạn có thể đăng ký nhiều mức giá trong một mặt hàng và trong báo cáo gửi cho khách hàng/nhà cung cấp có thể cho hiển thị bằng số tiền khác chứ không phải đơn giá.
  • Có thể quản lý riêng số tiền bán hàng thực tế và số tiền báo giá không?
   Có thể được. Bạn có thể chỉnh sửa lại sau khi bạn tải số tiền báo giá đang gửi cho khách hàng/nhà cung cấp rồi xử lý bán hàng.
  • Có thể cài đặt để không cho phép một số nhân viên chỉnh sửa lại đơn giá hay không?
   Có thể được. Bạn có thể cấp quyền cho từng ID và có thể áp dụng để một ID cụ thể không có quyền trong việc chỉnh sửa đơn giá.
  • Có thể quản lý khác nhau giữa giá thành và mức giá giao dịch trên thực tế không?
   Có thể được. Mặc dù bạn mua hàng về mất 200 ngàn thì vẫn có thể chỉnh sửa lại thành 100 ngàn trong giá thành để tính toán.
  • Có thể so sánh đơn giá của từng nhà cung cấp rồi chọn được không?
   Có thể được. Bạn có thể gửi mail đến nhà cung cấp để yêu cầu báo giá và chọn lựa giá trong số những trả lời nhận được.
  • Có thể cài đặt được bao nhiêu mức đơn giá cho mặt hàng vậy?
   Bạn có thể thêm được 10 mục. Ngoài ra còn có chức năng để có thể cài đặt đơn giá theo từng khách hàng/nhà cung cấp, từng kho-địa điểm hoặc cho tải lên tự động bằng mức giá đã áp dụng ngay trước đó với khách hàng/nhà cung cấp tương ứng.
  • Có thể kiểm tra đơn giá của mặt hàng khi nhập phiếu không?
   Có thể được. Bạn có thể nhấn phím tắt trên màn hình nhập phiếu để kiểm tra rồi áp dụng ngay.
  • Có thấy được đơn giá khi xem số dư tồn kho không?
   Trong sổ sách tồn kho cũng có thể biểu thị đơn giá xuất/nhập kho và có thể cài đặt công thức tính để kiểm tra được sơ lược số tiền hàng tồn kho.
  • Khi nhập phiếu bán hàng, tôi có thể nhập đơn giá đã bao gồm thuế trong mục giá không?
   Có thể được. Nếu bạn thêm hạng mục đơn giá đã bao gồm thuế thì có thể nhập vào mức giá đã có thuế.
  • Có thể nhập số thập phân trong mục giá không?
   Có thể được. Bạn có thể dùng đến 6 số thập phân và bạn cũng có thể áp dụng để không cho hiển thị nếu đó là giá trị 0.
  Tính năng quan trọng
  • Áp dụng nhiều đơn giá
   • Trường hợp có đa dạng đơn giá được áp dụng cho một mặt hàng thì có thể đăng ký thêm đơn giá cho đến 10 giá ngoài đơn giá cơ bản.
   • Có thể chọn đơn giá đã đăng ký tại thời điểm giao dịch.
    (Vd: Đơn giá bán mặc định của mặt hàng 'Áo sơ mi' đăng ký là 200,000. Thêm nữa, đơn giá bán cho cửa hàng là 250,000, bán cho trung tâm thương mại là 300,000, Shopping online là 210,000)
   • Có thể tải lên dữ liệu đơn giá từng mặt hàng một cách hàng loạt bằng excel.
  • Áp dụng tự động đơn giá cuối cùng nhất
   • Nếu đơn giá thường xuyên thay đổi thì có thể áp dụng tự động đơn giá giao dịch ngay trước đó.
   • Khi bán/mua lại cùng mặt hàng đối với cùng khách hàng thì có thể áp dụng tự động đơn giá nhập vào lúc cuối cùng.
   • + Nếu sử dụng thường xuyên các dạng hay biến động đơn giá theo thời giá như thực phẩm thì có thể quản lý suôn sẻ hơn.
  • Áp dụng tỷ lệ giảm theo từng khách hàng
   • Nếu tỷ lệ lãi suất cho từng khách hàng thất thường thì có thể cài đặt trước tỷ lệ giảm để áp dụng vào đơn giá.
   • Trường hợp giảm vào thời điểm chỉ định với lý do như thời gian giảm giá hay là giảm giá đặc biệt thì có thể áp dụng tỷ lệ giảm ngay ở màn hình nhập.
  • Quản lý lược sử đơng giá
   • Có thể xem tức thời lược sử giao dịch gần nhất của mặt hàng muốn bán/mua vào thời điểm nhập giao dịch.
   • Có thể kiểm tra trực tiếp chu kỳ biến động của đơn giá mua và đơn giá xuất bán theo từng ngày.
   • Xem lược sử vào thời khắc nhập và có thể áp dụng đúng đơn giá đã liệt kê xem.
  • Quyền hạn đơn giá theo từng người dùng
   • Có thể cài đặt quyền hạn sửa đơn giá theo từng người dùng khi nhập giao dịch.
   • 0 Hạn chế xem giá thành mua hàng là có thể làm tối thiểu hóa việc rò rỉ bí mật kinh doanh doanh nghiệp.
  Quản lý đơn giá