Quy trình Đơn bán hàng
Nếu vận dụng chức năng quản lý đơn hàng của Ecount thì có thể kiểm tra trực quan từ Đơn bán hàng (đặt bán) cho đến mua hàng, Sản xuất, Xuất kho
bằng màn hình được biểu đồ hóa những công việc theo từng đơn vị mà được tiến hành bởi nhiều người phụ trách.
Đặc điểm riêng
 • Có thể áp dụng các bước xử lý công việc vào hệ thống từ lúc đặt mua/bán cho đến lúc giao hàng.
 • Nếu xử lý từng bước được hoàn tất thì người phụ trách có thể kiểm tra tức thời bằng thông báo.
 • Có thể kiểm tra tình hình tiến hành từng bước một các trực quan.
  FAQ
  • Công ty tôi có những bước xử lý nghiệp vụ riêng, vậy có thể quản lý được trên Ecount không?
   Nếu sử dụng màn hình [Quy trình Đơn bán hàng] bạn có thể cài đặt các bước xử lý công việc để quản lý. Vì có thể chọn được màn hình liên kết theo từng bước xử lý nên tốc độ giải quyết công việc cũng được tăng cao.
  • Nếu sử dụng màn hình Quy trình Đơn bán hàng thì có thể kiểm tra được chi tiết tiến hành theo từng giai đoạn xử lý không?
   Vâng. Bạn có thể kiểm tra một lượt tình hình tiến hành theo từng giai đoạn công việc bằng hình thức biểu đồ.
  • Có thể thiết lập Quy trình Đơn bán hàng cho phù hợp với quy trình nghiệp vụ của công ty tôi không?
   Có thể được. Bạn có thể xác định thứ tự mong muốn theo sơ đồ nghiệp vụ của công ty mình và có thể quản lý theo từng đơn đặt hàng.
  • Nếu sử dụng màn hình Quy trình Đơn bán hàng thì có thể cho người phụ trách biết về chi tiết tiến hành không?
   Có thể cài đặt thông báo để người phụ trách có thể kiểm tra ngay được chi tiết tùy vào bước tiến hành.
  • Có thể tìm kiếm cả những chi tiết quy trình Đơn bán hàng của những đơn bán hàng trong quá khứ?
   Vâng, bạn có thể cài đặt thời gian và kiểm tra được chi tiết của những đơn đặt hàng trước đây bất cứ lúc nào.
  • Có thể quản lý file theo từng đơn đặt hàng không?
   Trong tính năng Groupware, với mục [Lưu trữ cá nhân] sẽ hỗ trợ khách hàng đính kèm các file quan trọng vào đơn đặt hàng.
  • Có thể thiết lập mã đơn đặt hàng theo thứ tự mà công ty tôi muốn không?
   Phần mềm cho phép khách hàng thiết lập hình thức mã theo từng công ty và tự động tạo mới theo thứ tự.
  • Mẫu biểu cho hiển thị trong quy trình Đơn bán hàng cũng có thể cài đặt quyền hạn được?
   Đúng vậy, khách hàng hoàn toàn có thể thiết lập phần quyền cho tài khoản và chỉ những tài khoản được cho phép mới có thể sử dụng được.
  • Có cách nào nhập ngay thông tin khi nhập bán hàng từ bảng báo giá không?
   Khách hàng có thể cài đặt và quản lý bước xử lý công việc mong muốn tại màn hình [Quản lý quy trình Đơn hàng].
  • Có thể chỉ định người phụ trách cho từng bước tiến hành?
   Khách hàng có thể chỉ định người phụ trách cho từng bước xử lý và tiến hành bước tiếp theo thông qua thông báo nhận được.
  • Nếu bước xử lý hoàn tất thì có thể gửi thông báo cho người dùng mình muốn không?
   Thông báo có thể gửi qua Email, tin nhắn trên phần mềm và có thể chọn đối tượng mình muốn.
  • Thứ tự xử lý nghiệp vụ khác nhau tùy vào trường hợp giao dịch, vậy có cách nào có thể quản lý một lần không?
   Thông qua menu [Quản lý quy trình Đơn hàng] bạn có thể chỉ định và quản lý thứ tự xử lý cho từng giao dịch.
  • Nếu xóa đi mã đơn đặt hàng thì phiếu được matching với nó cũng bị xóa đi?
   Nếu chỉ có mã đơn đặt hàng bị xóa thì không ảnh hưởng gì đến phiếu cả.
  Tính năng quan trọng
  • Quản lý tiến trình công việc
   • Có thể đăng ký lên đến 10 giai đoạn xử lý công việc từ bước đơn bán hàng.
   • Chỉ định menu liên kết theo từng bước xử lý thì có thể kiểm soát tốc độ xử lý công việc.
    (Vd: bước 1/đơn đặt hàng - bước 2/đặt mua - bước 3/mua hàng - bước 4/bán hàng - bước 5/nhận tiền)
  • Thông báo từng giai đoạn xử lý
   • Có thể chỉ định người phụ trách cho từng bước.
   • Khi hoàn tất giai đoạn trước thì có thể tiến hành bước kế tiếp mà không bị chậm trễ thông qua tính năng thông báo.
  • Kiểm tra trạng thái tiến hành
   • Có thể kiểm tra trực tiếp nội dung chi tiết và tình trạng tiến hành theo từng đơn đặt hàng ở bước tiến hành của quản lý đơn hàng.
   • Có thể tiến hành xử lý công việc ngay ở màn hình danh sách mà không cần di chuyển menu.
  Quy trình Đơn bán hàng