TÍNH NĂNG

Quản lý đơn đặt hàng

Có thể áp dụng công việc của công ty bạn từ đặt hàng đến vận chuyển.
  • Bạn có thể tạo đến 10 bước cho quá trình kinh doanh được đặt trung tâm của công việc đặt hàng
  • Bạn có thể đẩy nhanh dòng công việc theo những menu chuỗi cụ thể cho mỗi bước.
Có thể áp dụng công việc của công ty bạn từ đặt hàng đến vận chuyển.
Người phụ trách có thể kiểm tra ngay tức thì theo từng bước quá trình
  • Bạn có thể phân công từng nhân viên phụ trách cho từng bước.
  • Bạn có thể di chuyển nhanh chóng giữa các bước hoặc hoàn thành tất cả cùng 1 lúc và gửi thông báo tự động khi hoàn thành.
Người phụ trách có thể kiểm tra ngay tức thì theo từng bước quá trình
có thể kiểm tra tình trạng quá trình một cách nhanh chóng.
  • Bạn có thể kiểm tra tình hình của mỗi đơn đặt hàng một cách nhanh chóng trong Quản lý đơn đặt hàng.
  • Bạn có thể tiến hành các bước và bước tiếp theo một cách trực tiếp trong cùng màn hình.
có thể kiểm tra tình trạng quá trình một cách nhanh chóng.