Quản lý tồn kho theo địa điểm
Có thể quản lý tồn kho của nhiều kho-địa điểm không có giới hạn số lượng.
Nội dung nhập xuất tồn kho mới nhất có thể kiểm tra thực tế tình hình tồn kho theo từng kho-địa điểm đã được phản ánh chi tiết nhập xuất mới nhất.
Đặc điểm riêng
 • Đăng ký nhiều kho-địa điểm và có thể kiểm tra tồn kho trực tiếp.
 • Cấp quyền hạn theo từng người phụ trách là dễ dàng kiểm soát việc truy cập không được cấp phép.
 • Dữ liệu đã nhập ở bán hàng,mua hàng,sản xuất được phản ánh tự động vào sổ cái hàng tồn kho.
 • Có thể kiểm tra tồn kho theo thời gian thực tế bất cứ lúc nào,ở đâu.
  FAQ
  • Có thể đăng ký đến bao nhiêu kho hàng?
   Vì trên Ecount bạn có thể đăng ký kho-địa điểm không giới hạn nên có thể quản lý tồn kho của nhiều kho-địa điểm.
  • Nếu nhập đầy đủ nghiệp vụ liên quan xuất, nhập kho rồi thì việc quản lý hàng tồn kho được thực hiện tự động phải không?
   Vâng. nếu bạn nhập dữ liệu cho các nghiệp vụ phát sinh như bán/mua hàng, sản xuất thì đều phản ánh tự động được trong chi tiết của thẻ kho.
  • Chúng tôi có nhiều cơ sở pháp nhân, vậy có thể quản lý hàng tồn kho theo từng cơ sở pháp nhân tương ứng chứ?
   Có thể được. Đương nhiên bạn có thể quản lý được nhiều cơ sở kinh doanh khác nhau và cũng có thể kiểm tra được tồn kho của các cửa hàng/chi nhánh ở xa trong thời gian thực.
  • Từ cửa hàng có thể kiểm tra chỉ hàng tồn kho thuộc kho hàng của chính mình hay không?
   Có thể được. Vì bạn có thể cài đặt quyền hạn theo từng ID nên có thể cho áp dụng để chỉ kiểm tra được tồn kho của một địa điểm cụ thể.
  • Có thể di chuyển hàng tồn giữa các kho hàng không?
   Có thể được. Bạn có thể ghi chép những nội dung thay đổi tồn kho phát sinh giữa các kho-địa điểm, thông qua đó có thể quản lý được các chi tiết thẻ kho và sổ sách tồn kho theo kho-địa điểm.
  • Có thể thiết lập giá bán cho từng kho hàng không?
   Vâng. Đương nhiên là bạn có thể cài đặt được giá bán hàng, giá mua và cả tỷ lệ thuế liên quan. Có thể sử dụng hữu ích trong trường hợp có sự kiện giảm giá ở một cửa hàng cụ thể hay là khi kho hàng ở chi nhánh nước ngoài có tỷ lệ thuế áp dụng khác nhau.
  • Có thể nào chỉ đăng ký không gian mang tính vật lý làm kho hàng hay không?
   Không phải vậy. Vì có thể đăng ký kho-địa điểm không giới hạn nên ngoài không gian kho vật lý cũng có thể phân chia và quản lý tồn kho theo tính chất hay loại hình như kho hàng lỗi, kho hàng mẫu...
  • Ở bên ngoài có thể kiểm tra được hàng tồn kho không?
   Đương nhiên rồi. Vì chỉ cần kết nối được mạng thì bất cứ đâu bất cứ khi nào cũng có thể dùng Ecount nên dù ở bên ngoài bạn vẫn có thể kiểm tra được tồn kho trong thời gian thực.
  • Có thể dùng di động và quản lý hàng tồn kho được không?
   Có thể được. Dù là trên di động bạn vẫn có thể xử lý bán hàng/xuất kho của cửa hàng hay kho-địa điểm ở xa và có thể kiểm tra tình hình tồn kho trong thời gian thực.
  • Tôi muốn quản lý lượng hàng đã được chất lên kệ theo từng kệ hàng.
   Bạn có thể liên kết mã kệ hàng bằng số sê-ri/số lô để quản lý số số lượng và loại mặt hàng đã được chất lên kệ hàng.
  • Có thể cấp quyền truy cập đến kho hàng cho từng người phụ trách không?
   Đương nhiên rồi. Bạn có thể giới hạn kho-địa điểm được phép truy cập theo từng người dùng nên có thể ngăn chặn được những truy cập không cần thiết.
  • Chúng tôi có nhiều kho hàng, vậy có thể quản lý hàng tồn theo từng kho hàng không?
   Có thể được. Bạn có thể quản lý chi tiết xuất/nhập kho theo kho-địa điểm và cũng có thể kiểm tra được sổ sách báo cáo tồn kho phân theo kho-địa điểm.
  • Cũng có thể quản lý hàng tồn kho của nhà máy phải không?
   Có thể được. Nếu nhập vào các chi tiết sản xuất thì chi tiết sổ sách tồn kho đã phát sinh từ nhà máy được phản ánh tự động vào chương trình nên bạn có thể dễ dàng quản lý chúng.
  • Có thể quản lý hàng tồn kho theo từng cửa hàng không?
   Có thể được. Mỗi cửa hàng đóng vai trò như một kho hàng và các dữ liệu nhập/xuất kho đã nhập từ cửa hàng được phản ánh vào tồn kho trong thời gian thực.
  • Có thể tìm hiểu được số lượng nguyên/phụ liệu của nhà máy gia công hay không?
   Có thể được. Bạn có thể đăng ký và quản lý được nhà máy gia công, đồng thời cũng kiểm tra được lượng hàng tồn theo từng nhà máy gia công đó.
  • Cũng có thể quản lý được hàng tồn kho theo từng khu vực kho hàng phải không?
   Có thể được. Nếu có một kho-địa điểm được chia thành nhiều vùng thì bạn vẫn có thể phân chia kho-địa điểm theo từng vùng để quản lý tồn kho tương ứng.
  • Người phụ trách kho hàng có thể trực tiếp xử lý xuất/ nhập hàng tại kho?
   Đương nhiên rồi. Ecount là chương trình ERP 100% nền tảng Web. Khi phát sinh nhập/xuất kho từ kho-địa điểm bạn có thể dùng di động, máy tính xách tay để quản lý lượng hàng tồn kho đó.
  • Nếu có thể duy trì được một lượng tồn kho nhất định nhằm đảm bảo lượng tồn kho an toàn thì tốt hơn.
   Bạn có thể thiết lập và quản lý mức tồn kho an toàn dự phòng cho số lượng tồn kho theo từng kho hàng/từng mặt hàng.
  Tính năng quan trọng
  • Quản lý nhiều địa điểm-kho
   • Vì không có giới hạn số địa điểm-kho nên có thể quản lý tồn kho đã được phân tán cho tất cả địa điểm/cửa hàng cần quản lý.
   • Có thể kiểm tra trực tiếp sổ cái kiểm kê từng kho-địa điểm.
   • Có thể ghi chú tình hình biến động tồn kho phát sinh giữa các kho và quản lý việc di chuyển hàng hóa giữa các kho.
  • Cài đặt quyền hạn kết nối
   • Thông qua cài đặt quyền hạn từng người phụ trách là có thể hạn chế kho-địa điểm có thể kết nối cho từng người dùng.
   • Sử dụng hệ thống quản lý khách hàng trong Ecount là có thể cấp quyền hạn mở tồn kho trong kho cho khách hàng.
  • Tính toán tự động nhập/xuất kho kiểm kê
   • Nếu nhập bán hàng,mua hàng,sản xuất thì chi tiết xuất nguyên vật liệu theo đó được phản ánh tự động vào sổ cái kiểm kê.
   • Cho dù không nhập thêm đồng nhất dữ liệu để quản lý tồn kho cũng được.
   • Chương trình tính toán chính xác tăng giảm tồn kho là có thể quản lý kiểm kê chính xác hơn vì được phản ánh vào.
  • Quản lý kiểm kê thực tế
   • Ecount trên nền tảng 100% Web có thể kết nối và sử dụng tự do bất cứ ở đâu,khi nào.
   • Trường hợp cần kiểm tra tồn kho do đi công tác hay làm việc bên ngoài thì có thể kiểm tra thực tế mà không yêu cầu riêng.
  Quản lý tồn kho theo địa điểm