Quản Lý Hàng Tồn Kho

Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc giảm thiểu chi phí quản
lý không cần thiết và tìm một phương pháp quản lý tồn kho hiệu quả.

TÍNH NĂNG

Bạn vẫn còn quản lý tồn kho một cách tách biệt?
  • Dữ liệu Bán hàng (Xuất kho) / Mua hàng (Nhập kho) / Sản xuất sẽ được đưa vào để tính tự động số lượng tồn kho.
  • Không cần phải nhập số liệu tồn kho một lần nữa.
  • Hệ thống sẽ tính toán lượng tăng giảm thật chính xác.
Quản lý Tồn Kho Theo Thời Gian Thực. Mọi Lúc Mọi Nơi
  • 100% trên nền tảng web. Bạn có thể sử dụng ECOUNT ERP mọi lúc mọi nơi qua Internet.
  • Khi đi công tác, bạn không cần phải chờ đợi các báo cáo nữa.
  • Ứng dụng di động sẽ tối đa hóa sự hiệu quả.
Quản Lý Số Lượng Kho Không Giới Hạn
  • Bạn có thể quản lý tồn kho cho nhiều kho cùng một lúc dễ dàng.
  • Bạn có thể chuyển tồn kho qua lại giữa các kho.
Phân Quyền Quản Lý Kho theo Nhân Viên/Khách Hàng
  • Tại ECOUNT, bạn có thể phân quyền cho Nhân Viên có thể quản lý tồn kho đối với kho được chỉ định.
  • Khách Hàng có thể truy cập xem số dư tồn kho ở một số kho nhất định qua cổng Dịch Vụ Khách Hàng.