Quản lý mặt hàng
Để quản lý tồn kho suôn sẻ thì phải có thể sắp xếp theo hệ thống như là thuộc tính, phân loại của mặt hàng v.v.
Sử dụng Ecount là có thể đăng ký thông tin đa dạng như tính chất, quy cách của mặt hàng v.v và có thể phân nhóm mặt hàng.
Đặc điểm riêng
 • Có thể đăng ký thông tin đa dạng ở mặt hàng để quản lý.
 • Phân nhóm mặt hàng theo cấp độ giúp quản lý dễ dàng hơn
 • Có thể dễ dàng đăng ký hàng loạt thông tin nhiều mặt hàng bằng excel.
 • Có thể kiểm tra nội dung xuất kho từng mặt hàng trực tiếp.
  FAQ
  • Khi đăng ký mặt hàng, ngoài những thông tin được cung cấp từ Ecount, tôi có thể nhập thêm các thông tin đặc thù cần quản lý khác hay không?
   Có thể được. Khi đăng ký mặt hàng, ngoài những hạng mục được cung cấp cơ bản người dùng vẫn có thể đăng ký thêm và sử dụng những hạng mục mà mình muốn.
  • Có những hạng mục chưa được cung cấp làm hạng mục mặc định trong chương trình ví dụ như HSCODE, mã số giấy phép nhập khẩu...
   Ngoài hạng mục cung cấp mặc định, bạn có thể thêm những hạng mục mình cần để quản lý mặt hàng và khi nhập hay tra cứu dữ liệu vẫn có thể kiểm tra được.
  • Có thể quản lý lượng hàng tồn kho an toàn không?
   Có thể được. Bạn có thể cài đặt mức tồn kho an toàn theo từng kho hàng/mặt hàng và cho hiển thị tin nhắn cảnh báo khi giảm số lượng xuống dưới mức tồn kho an toàn hoặc tra cứu mặt hàng dưới mức tồn kho an toàn.
  • Có thể quản lý hàng chịu thuế, hàng miễn thuế?
   Bạn có thể cài đặt đánh thuế, miến thuế cho từng mặt hàng và khi tải lên mặt hàng đó để nhập phiếu, nội dung cài đặt sẽ được áp dụng tự động.
  • Mỗi nhân viên tải cùng một mặt hàng lên bằng các tên gọi khác nhau nên rất khó quản lý được sổ sách.
   Nếu bạn dùng chức năng tìm kiếm bằng từ khóa thì có thể dễ dàng quản lý được. Nếu ngoài phần tên mặt hàng thực tế bạn đăng ký sẵn tên gọi khác làm từ khóa tìm kiếm thì vẫn có thể dùng từ khóa đó để tìm ra thông tin mặt hàng.
  • Có thể quản lý mã vạch không?
   Có thể được. Bạn có thể đăng ký mã vạch trên thông tin mặt hàng và thông qua máy scan mã vạch để dễ dàng phản ánh được số lượng nhập/xuất hàng của những mặt hàng có đăng ký mã vạch này.
  • Có thể quản lý nhóm mặt hàng không?
   Có thể được. Có thể phân chia quản lý mặt hàng theo từng nhóm và khi kiểm tra các loại báo cáo bạn cũng có thể tổng hợp theo nhóm để kiểm tra.
  • Tôi muốn mỗi nhân viên chỉ có thể sử dụng được mặt hàng mà họ đang phụ trách thôi.
   Chỉ cần thiết lập quyền trong ID là được. Vì có thể đặt giới hạn trong những mặt hàng cho phép truy cập vào theo từng ID nên bạn có thể áp dụng để chỉ cho tra cứu và nhập liệu với mặt hàng đang phụ trách thôi.
  • Tôi muốn di chuyển danh sách mặt hàng đã được đăng ký trong phần mềm đang dùng trước đây, có thể làm được không?
   Có thể được. Vì có thể tải lên hàng loạt dữ liệu bằng excel nên nếu bạn có sẵn danh sách mặt hàng rồi thì có thể dễ dàng đăng ký dữ liệu.
  • Có thể chỉnh sửa hàng loạt đối với danh sách mặt hàng đã được đăng ký sẵn hay không?
   Có thể được. Sau khi chọn tất cả từ danh sách mặt hàng, bạn có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi hàng loạt bằng excel.
  • Tôi muốn kiểm tra được nhiều loại mức giá trên cùng một danh sách mặt hàng.
   Do có thể chỉnh sửa mẫu biểu danh sách mặt hàng nên bạn có thể áp dụng cho biểu thị nhiều đơn giá trên dánh sách.
  • Có hỗ trợ chức năng tạo mã mặt hàng tự động hay không?
   Đương nhiên rồi. Bạn có thể tự động cấp mã mặt hàng khi đăng ký mặt hàng mới và có thể trực tiếp thiết lập tiêu chuẩn tạo mã mặt hàng nữa.
  • Tôi có thể tra cứu riêng chỉ danh sách những mặt hàng đã không còn sử dụng trong vòng một năm qua không?
   Có thể được. Bạn có thể kiểm tra các mặt hàng không có lược sử sử dụng trong vòng 1 năm và xóa hàng loạt những mã không còn dùng nữa.
  • Tôi muốn đăng ký hình ảnh của mặt hàng rồi kiểm tra trên danh sách mặt hàng.
   Bạn có thể đăng ký hình ảnh trong mặt hàng và hình ảnh đã được đăng ký sẽ hiển thị dược trên danh sách và trong nhiều loại báo cáo như phiếu bán hành, tình hình bán hàng...
  • Có thể cài đặt để mặt hàng không hiển thị ra trong chi tiết kiểm kê không?
   Có thể được. Nếu đó là mặt hàng không cần quản lý tồn kho thì bạn có thể cài đặt để nó không hiển thị ra trong các báo cáo hàng tồn kho và có thể cho phép khi tạo phiếu không nhập số lượng đối với mặt đó vẫn có thể lưu được.
  • Có thể xem một lượt thông tin như chi tiết bán hàng, chi tiết mua hàng, số dư tồn kho...của một mặt hàng cụ thể không?
   Vâng. Bạn có thể kiểm tra một lượt lược sử bán hàng, mua hàng tồn kho...theo tiêu chuẩn mặt hàng và có thể dễ dàng nhập được phiếu ngay trên màn hình tương ứng đó.
  • Có thể đăng ký mặt hàng bằng ứng dụng Ecount không?
   Trên ứng dung Ecount cũng có thể sử dụng tất cả tính năng Ecount. Có thể đăng ký mặt hàng và trong trường hợp có dán mã vạch trên mặt hàng thì cũng có thể scan mã vạch bằng camera của di động rồi đăng ký đồng thời mặt hàng và mã vạch.
  • Có thể lưu giữ danh sách mặt hàng bằng excel không?
   Vâng. Tất cả mặt hàng đã đăng ký bất khi nào đều có thể xuất hàng loạt ra excel để lưu trữ.
  Tính năng quan trọng
  • Quản lý thông tin mặt hàng đa dạng
   • Không phải chỉ có thông tin cơ bản của mặt hàng, mà có thể tạo thông tin đa dạng như số lượng,đơn giá,giá thành.
   • Cài đặt hạng mục quản lý thêm ngoài những tình huống ghi chép thông thường là có thẻ quản lý chi tiết thông tin mặt hàng.
   • Thông qua việc cài đặt danh sách mặt hàng thì có thể kiểm tra trực tiếp thông tin mặt hàng mong muốn như hình ảnh,mối quan hệ số lượng.
  • Phân loại danh mục mặt hàng
   • Đăng ký nhóm thứ cấp tối đa 10 lớp như nơi chế tạo, kiểu mẫu,màu sắc,v.v là có thể quản lý phân loại mặt hàng.
   • Khi liệt kê dữ liệu đăng ký và nhập/xuất kho thì sử dụng nhóm mặt hàng đã chỉ định là có thể kiểm ra dễ dàng.
  • Đăng ký hàng loạt thông tin mặt hàng
   • Thông qua chức năng tải dữ liệu lên hàng loạt bằng excel thì có thể tải lên vào Ecount dễ dàng danh sách mặt hàng đang sở hữu hiện tại.
   • Có thể sửa hàng loạt thông tin mặt hàng đang đăng ký.
  • Chi tiết xuất nhập nguyên vật liệu tồn kho từng mặt hàng
   • Có thể kiểm tra trực tiếp tất cả tình hình như bán hàng, mua hàng, sản xuất, v.v theo tiêu chuẩn là mặt hàng.
   • Có thể xử lý trên một màn hình mà không cần chuyển trang nhập và tìm kiếm như tình hình tồn kho, lược sử,bán hàng,mua hàng theo từng mặt hàng.
   • Có thể cài đặt mẫu biểu để xuất hiện thông tin chi tiết của mặt hàng trên sổ cái kiểm kê hay là phiếu bán hàng.
  Quản lý mặt hàng