Quản Lý Hoạt Động Khách Hàng

Quý khách chưa hài lòng với việc menu ERP hiện tại đang phân loại theo đơn vị công việc?
Với ECOUNT ERP, quý khách có thể xử lý tất cả các công việc liên quan đến khách hàng,
mặt hàng chỉ trong một màn hình.

TÍNH NĂNG

Quản lý đa dạng thông của mặt hàng
  • Không chỉ với các thông tin cơ bản mà còn cả các thông tin chi tiết quan trọng như thông tin giá thành
  • Tùy chỉnh với hơn 9 trường tùy biến để xây dựng phương pháp quản lý mặt hàng của riêng bạn.
  • Thiết kế danh sách mặt hàng theo chuẩn của bạn để thấy nhanh thông tin mà bạn muốn.
Tải lên dữ liệu mặt hàng nhanh chóng
  • Dễ dàng tải lên tất cả dữ liệu thông tin mặt hàng hiện có qua Excel.
Phân loại mặt hàng theo từng nhóm
  • Quản lý mặt hàng theo nhóm riêng biệt như tên thương hiệu, model, màu. Có thể tạo hơn 10 cấp độ nhóm khác nhau.
  • Xem báo cáo theo từng nhóm mã hàng dễ dàng.
Tìm kiếm tất cả thông tin của Bán Hàng/Mua Hàng/Sản xuất theo mặt hàng
  • Xem báo cáo tồn kho, bán hàng, mua hàng của một mặt hàng mà không cần phải vào xem từng nơi riêng biệt.
  • Đánh dấu trang cho menu mà bạn yêu thích để nâng cao tiện ích sử dụng.