TÍNH NĂNG

Quản Lý Hoạt Động Khách Hàng

Quản lý đa dạng thông của mặt hàng
  • Không chỉ với các thông tin cơ bản mà còn cả các thông tin chi tiết quan trọng như thông tin giá thành
  • Tùy chỉnh với hơn 9 trường tùy biến để xây dựng phương pháp quản lý mặt hàng của riêng bạn.
  • Thiết kế danh sách mặt hàng theo chuẩn của bạn để thấy nhanh thông tin mà bạn muốn.
Quản lý đa dạng thông của mặt hàng
Tải lên dữ liệu mặt hàng nhanh chóng
  • Dễ dàng tải lên tất cả dữ liệu thông tin mặt hàng hiện có qua Excel.
Tải lên dữ liệu mặt hàng nhanh chóng
Phân loại mặt hàng theo từng nhóm
  • Quản lý mặt hàng theo nhóm riêng biệt như tên thương hiệu, model, màu. Có thể tạo hơn 10 cấp độ nhóm khác nhau.
  • Xem báo cáo theo từng nhóm mã hàng dễ dàng.
Phân loại mặt hàng theo từng nhóm
Tìm kiếm tất cả thông tin của Bán Hàng/Mua Hàng/Sản xuất theo mặt hàng
  • Xem báo cáo tồn kho, bán hàng, mua hàng của một mặt hàng mà không cần phải vào xem từng nơi riêng biệt.
  • Đánh dấu trang cho menu mà bạn yêu thích để nâng cao tiện ích sử dụng.
Tìm kiếm tất cả thông tin của Bán Hàng/Mua Hàng/Sản xuất theo mặt hàng