Sổ sách/báo cáo kiểm kê
Ecount phản ánh tự động dữ liệu đã nhập trong bán hàng, mua hàng, sản xuất vào nội dung chi tiết nhập xuất tồn kho.
Có thể kiểm tra sổ sách kiểm kê mới nhất bằng thời gian thực tế cho dù không thực hiện quản lý tồn kho riêng biệt.
Đặc điểm riêng
 • Có thể kiểm tra ngay thông tin cần bất kỳ lúc nào là có thể đưa ra quyết định chính xác.
 • Dữ liệu đã nhập được phản ánh vào tất cả sổ cái kiểm kê tự động không cần làm nhập dữ liệu riêng biệt.
 • Có thể tối ưu hóa báo cáo đúng với phong cách công ty.
  FAQ
  • Tại văn phòng có thể kiểm tra ngay dữ diệu xuất/nhập kho đã nhập từ kho hàng ở bên ngoài phải không?
   Vâng. Dữ liệu mà người dùng nhập trên Ecount đều được phản ánh tự động vào tất cả báo cáo/sổ sách nên bạn có thể kiểm tra được dữ liệu bán hàng/mua hàng tại các báo cáo/sổ sách trong thời gian thực.
  • Có thể thay đổi mẫu biểu cho giống báo cáo/sổ sách công ty chúng tôi đang sử dụng hiện tại không?
   Có thể được. Vì bạn có thể thêm/xóa hạng mục hoặc thay đổi tên gọi trong mẫu biểu báo cáo nên bạn có thể sử dụng báo cáo phù hợp với mẫu biểu theo quy định của công ty mình.
  • Có thể tra cứu một báo cáo/sổ sách kiểm kê nào đó bằng nhiều hình thức khác nhau không?
   Vâng. Có thể được. Trên Ecount bạn có thể thông qua thiết lập mẫu biểu báo cáo để tạo tối đa 50 mẫu biểu để tra cứu báo cáo với nhiều hình thức đa dạng khác nhau.
  • Có thể biểu thị dòng phê duyệt khi in báo cáo/sổ sách kiểm kê không?
   Vâng.Bạn có thể biểu thị dòng phê duyệt khi in báo cáo và hoàn toàn có thể áp dụng dòng phê duyệt theo ý muốn.
  • Ở bên ngoài cũng có thể tra cứu báo cáo/sổ sách tồn kho phải không?
   Có thể được. Vì Ecount là chương trình trên nền tảng Web nên bạn có thể tra cứu sổ sách/báo cáo bất cứ đâu bất kể khi nào.
  • Khi tra cứu sổ sách kiểm kê cũng có thể kiểm tra được hàng tồn theo từng kho phải không?
   Có thể được. Bạn có thể kiểm tra lượng hàng tồn kho trong thời gian thực thông qua chức năng số dư hàng tồn theo kho trên ECount.
  • Ngoài những báo cáo kiểm kê cho phép tra cứu đơn thuần số dư tồn kho, tôi cần thêm nhật ký sản xuất thành phẩm và sổ cái hàng tồn kho của nguyên vật liệu.
   Có thể dùng chức năng sản xuất của Ecount để tra cứu các sổ sách/báo cáo sản xuất đa dạng như nhật ký sản xuất, sổ cái nguyên vật liệu...
  • Cũng có thể tra cứu báo cáo đối với những mặt hàng bị lỗi phải không?
   Vâng. Có thể được. Trên Ecount bạn có thể tra cứu sổ sách/báo cáo tồn kho đối với mặt hàng bị lỗi theo từng quy trình/từng loại hình dựa trên những chi tiết hàng lỗi.
  • Mỗi mặt hàng công ty chúng tôi mang một số mã LOT hoặc mã đặc thù, vậy có thể kiểm tra được hàng tồn kho dựa vào những mã này không?
   Vâng. Có thể được. Trên Ecount, thông qua chức năng quản lý số sê-ri/số lô bạn có thể tra cứu các nội dung liên quan sổ sách tồn kho như bán hàng/mua hàng, trả hàng, sản xuất và A/S theo từng số sê-ri/số lô. Không chỉ vậy bạn có thể cài đặt và phân chia ra các tiêu chuẩn của mặt hàng như ngày sản xuất, ngày hết hạn.
  • Khi kiểm tra số lượng tồn kho cũng có thể xem được cả thông tin chi tiết của mặt hàng?
   Có thể được. Vì có thể thay đổi được mẫu biểu báo cáo nên có thể cho bao gồm các thông tin chi tiết của mặt hàng vào trong sổ sách hàng tồn kho.
  Tính năng quan trọng
  • Cung cấp báo cáo đa dạng
   • Báo cáo quản lý : Tình hình tồn kho / Sổ cái hàng tồn kho / Tổng kết hàng hóa / Báo cáo hàng tồn kho v.v
   • Liên quan kinh doanh : Tình hình bán hàng / Tình hình bán hàng chưa quyết / Tình hình lợi nhuận / Tình hình báo giá v.v
   • Liên quan mua hàng : Tình hình mua hàng / Tình hình đơn mua hàng / Đơn mua hàng chưa quyết v.v
   • Liên quan sản xuất : Tình hình đơn hàng sản xuất / Tình hình xuất kho nguyên vật liệu / Tình hình nhập kho sản xuất v.v
   • Khác : Tình hình chuyển kho / Báo cáo hàng lỗi / Tình hình điều chỉnh tồn kho v.v
  • Tạo tự động sổ cái kiểm tồn kho
   • Dữ liệu từng người phụ trách như kinh doanh, kế toán,sản xuất được phản ánh vào sổ cái kiểm kê tự động.
   • Thông qua tính năng siêu liên kết thì có thể truy ngược lại từ sổ cái đến màn hình nhập ban đầu.
  • Tối ưu hóa báo cáo
   • Có thể đăng ký mẫu biểu cho mỗi loại báo cáo cho đến tối đa 50 mẫu.
   • Vì có thể bao gồm thông tin quan trọng của mặt hàng vào sổ cái kiểm kê nên có thể quan sát trực tiếp dòng chảy kiểm kê từng mặt hàng.
   • Có thể chỉ định mẫu biểu có thể thông báo từng ID.
   • Nhằm kiểm tra dữ liệu mong muốn thì không cần làm lại như là excel.
  Sổ sách/báo cáo kiểm kê