TÍNH NĂNG

Báo Cáo Hàng Tồn Kho

Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại báo cáo để giúp bạn đưa ra quyết định.
  • Báo cáo Quản lý: Số dư tồn kho/ Báo cáo nhập số dư/ Báo cáo tồn kho, vân…vân.
  • Liên quan đến bán hàng: Tình hình bán hàng/ Tình hình đơn hàng chưa quyết/Tình hình lợi nhuận/Tình hình báo giá.
  • Liên quan đến mua hàng: Tình hình mua hàng/Tình hình đặt hàng/Đơn hàng chưa quyết.
  • Liên quan sản xuất: Tình hình đơn hàng sản xuất/Tình hình sản xuất/Xuất kho/Sản xuất hàng hóa.
  • Khác:Tình hình chuyển kho/Tình hình hàng lỗi/Tình hình điều chỉnh tồn kho.
Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại báo cáo để giúp bạn đưa ra quyết định.
Ngày được nhập vào sẽ được phản ánh tự động vào tồn kho.
  • Dữ liệu được nhập vào bởi mỗi nhân viên đảm nhiệm bán hàng, mua hàng và sản xuất được tự động phản ánh vào tồn kho.
  • Sự liên kết cho phép bạn theo dõi từ trong danh mục nguồn gốc của dữ liệu.
Ngày được nhập vào sẽ được phản ánh tự động vào tồn kho.
Có thể tối ưu hóa báo cáo cho tương thích với nhu cầu của công ty bạn.
  • Bạn có thể tạo lên tới 50 mẫu in cụ thể và mỗi người dùng có thể truy cập đến danh sách mẫu biểu đã được thiết lập trước đó.
  • Bạn không nên sử dụng excel để thiết kế dữ liệu mong muốn.
Có thể tối ưu hóa báo cáo cho tương thích với nhu cầu của công ty bạn.