Điều chỉnh hàng thực tế
Nếu sử dụng tính năng tồn kho thực tế của Ecount thì có thể nhập dễ dàng và chính xác số lượng tồn kho đầu kỳ.
Đặc điểm riêng
 • Có thể đăng ký dễ dàng tồn kho đầu kỳ sau khi vào ERP.
 • Trường hợp không thống nhất tồn kho ERP với tồn kho thực tế thì có thể điều chỉnh số lượng.
  FAQ
  • Nên làm thế nào trong trường hợp số lượng kiểm kho thực tế khác với số lượng sổ sách trên ERP?
   Ecount cho phép bạn nhập điều chỉnh số lượng tồn kho đúng với thực tế và chương trình tự động điều chỉnh và bạn cũng có thể kiểm tra được chênh lệch hàng tồn kho thực tế & tồn kho trên sổ sách.
  • Có thể tải dữ liệu kiểm kho thực tế lên chương trình hay không?
   Có thể được. Trong trường hợp có nhiều mặt hàng, bạn có thể dùng chức năng tải dữ liệu lên qua excel để có thể nhập số lượng tồn kho dễ dàng hơn.
  • Có thể vừa kiểm tra hàng tồn trong kho hiện tại vừa tiến hành điều chỉnh hàng tồn kho không?
   Có thể được. Bạn có thể kiểm tra toàn bộ số dư tồn kho hoặc số dư theo từng mặt hàng rồi thực hiện điều chỉnh tồn kho một cách đơn giản.
  • Tôi muốn xem chênh lệc hàng tồn kho thực tế và tồn kho trên sổ sách, tôi nên làm thế nào để có thể xem được?
   Chúng tôi có cung cấp báo cáo cho phép bạn kiểm tra được chênh lệch về số lượng tồn kho hiện tại và số lượng tồn kho trên sổ sách trong trường hợp bạn muốn điều chỉnh lại tồn kho cho khớp với nhau.
  • Tôi có thể điều chỉnh chỉ số lượng tồn kho của những mặt hàng cụ thể về 0 hay không?
   Vâng. Nếu bạn chọn ngày và kho-địa điểm tiêu chuẩn rồi cài đặt số dư tồn kho của một mặt hàng bằng 0 thì có thể điều chỉnh số lượng mặt hàng đó thành 0.
  • Có thể nhập kiểm kho bằng mã vạch được không?
   Nếu mã vạch đã được nhập trong thông tin mặt hàng thì bạn có thể scan mã vạch rồi nhập kiểm kho.
  • Có thể nhập số lượng hàng tồn theo từng kho được không?
   Khi điều chỉnh hàng tồn kho, bạn có thể nhập số lượng theo từng kho-địa điểm và sau khi điều chỉnh xong bạn có thể kiểm tra tồn kho tại màn hình Số dư hàng tồn theo kho.
  • Có thể kiểm tra lược sử điều chỉnh hàng tồn kho không?
   Bạn có thể dùng những báo cáo như Tình hình điều chỉnh kho, Sổ cái hàng tồn kho v.v...để kiểm tra lược sử điều chỉnh tồn kho theo từng mặt hàng.
  • Có thể chỉnh sửa chi tiết điều chỉnh hàng tồn kho không?
   Dù là sau khi điều chỉnh tồn kho thì bạn vẫn có thể nhập nội dung kiểm kho để điều chỉnh lại.
  • Có thể trả về lại bằng số lượng hàng tồn kho của trước lúc thực hiện điều chỉnh tồn kho hay không?
   Bạn xóa chi tiết đã điều chỉnh hàng tồn kho thì có thể cho khôi phục lại bằng số lượng báo cáo của trước lúc điều chỉnh.
  • Có thể nhập số lượng hàng tồn kho bằng mã vạch được không?
   Có thể được. Bạn có thể đăng ký và quản lý thông tin mã vạch trong mặt hàng và khi nhập dữ liệu kiểm kho có thể dễ dàng scan mã vạch và nhập dữ liệu thật chính xác.
  • Có thể chặn không cho nhân viên khác chỉnh sửa sau khi đã hoàn tất nhạt tồn kho đầu kỳ vào ERP hay không?
   Bạn có thể cài đặt ngày hạn chế chỉnh sửa để không cho phép người dùng chỉnh sửa/xóa dữ liệu trước một ngày cụ thể nào đó nên có thể ngăn chặn việc dữ liệu đầu kỳ bị sai lệch dần.
  Tính năng quan trọng
  • Chuyển dữ liệu hiện có
   • Có thể tiến hành dễ dàng việc di chuyển dữ liệu đối với tồn kho đầu kỳ.
   • Sử dụng tính năng tải dữ liệu bằng excel là có thể tải lên hàng loạt lượng lớn dữ liệu.
  • Điều chỉnh khi tồn kho không thống nhất
   • Nếu nhập số lượng tồn kho thực tế mà không liên quan với số lượng tồn kho ERP thì chương trình sẽ tự động tính toán số lượng tồn kho.
   • Có thể kiểm tra giai đoạn tiến hành tồn kho thực tế theo từng mặt hàng, từng kho.
   • Có thể kiểm tra số lượng và chi tiết đã được điều chỉnh.
  Điều chỉnh hàng thực tế