Kiểm Kho và Điều Chỉnh Tồn Kho

Kiểm kho luôn là nỗi lo lắng của nhiều doanh nghiệp,
và điều chỉnh số thực tế với số dư sổ sách trong ECOUNT ERP trở nên đơn giản hơn.

TÍNH NĂNG

Bạn lo lắng về việc chuyển dữ liệu đang có?
  • Bạn có thể nhập một cách dễ dàng số tồn kho khi áp dụng phần mềm.
  • Bạn có thể tải lên số lượng lớn dữ liệu vào ERP bằng Tiện ích Excel.
Có thể điều chỉnh dễ dàng số dư tồn kho cho mỗi mặt hàng.
  • Bạn có thể áp dụng điều chỉnh số dư nếu có sự khác biệt giữa tự tế và số dư trên ERP.
  • Dựa theo báo cáo số dư tồn kho trong ERP, chỉ số lượng tồn kho thực tế được nhập vào và hệ thống tự động tính toán số dư tồn kho.
  • Bạn có thể kiểm tra quá trình của tồn kho theo mặt hàng hoặc nhà kho.