Hệ thống đặt hàng trực tuyến
Cung cấp miễn phí hệ thống mà khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến trực tiếp.
Sử dụng điều này thì có thể giảm rất nhiều những việc kém hiệu suất như kéo dài công việc, không thống nhất nội dung truyền đạt, nhầm lẫn và thất thoát dữ liệu.
Đặc điểm riêng
 • Cung cấp trang chuyên dùng đặt hàng mà có thể đặt trực tiếp từ online.
 • Có thể cài đặt môi trường hệ thống đúng với công ty.
 • Có thể quản lý đặt mua hoặc đơn bán bằng online.
 • Có thể giải quyết vấn đề không thống nhất giữa doanh nghiệp sản xuất và tồn kho từ nguồn.
 • Có thể trao đổi với khách hàng một cách suôn sẻ.
  FAQ
  • Có những công ty bên ngoài hoặc cửa hàng không sử dụng Ecount, vậy có thể chia sẻ hay xử lý công việc như đơn bán hàng, đơn mua hàng... không?
   Bạn có thể sử dụng hệ thống đặt hàng trực tuyến để quản lý. Bạn có thể cấp ID cho cửa hàng hoặc công ty gia công để cho phép họ nhập các đơn bán hàng, đơn mua hàng trực tuyến.
  • Nếu sử dụng hệ thống đặt hàng trực tuyến thì khách hàng/nhà cung cấp có thể đăng nhập vào ERP chúng tôi?
   Chúng tôi cung cấp một trang dùng cho hệ thống đặt hàng trực tuyến riêng biệt với ERP.
  • Khách hàng/nhà cung cấp của chúng tôi có nhiều người lớn tuổi nên rất khó sử dụng được, vậy hệ thống đặt hàng trực tuyến có dễ dùng không?
   Hoàn toàn dễ sử dụng. Do hệ thống đặt hàng trực tuyến cũng có thể thay đổi được màn hình nhập liệu giống như Ecount ERP. Bạn chỉ cần để lại những hạng mục cần thiết là có thể nhập liệu thật dễ dàng.
  • Có thể phân biệt được đơn bán hàng đã nhập từ ERP hay đơn bán hàng đã đăng ký từ hệ thống đặt hàng trực tuyến không?
   Đương nhiên rồi. Những đơn bán hàng đến từ hệ thống đặt hàng trực tuyến đều được phân biệt khi xem trên danh sách đơn bán hàng. Vì sau khi người phụ trách xác nhận, đơn hàng sẽ được chuyển qua bước tiếp theo nên có thể quản lý không để sót đơn hàng nào.
  • Có thể chặn không cho nhập đơn bán hàng thông qua hệ thống đặt hàng trực tuyến sau khoảng thời gian khóa dữ liệu hay không?
   Có thể được. Bạn có thể cài đặt về thời gian không cho phép nhập liệu theo từng ID khách hàng. Trong thời gian tương ứng đó sẽ có hướng dẫn thông báo về việc không cho phép đặt hàng nên bạn có thể giới hạn việc đặt hàng sau thời gian khóa dữ liệu.
  • Khi không còn tồn kho đối với mặt hàng mà khách hàng/nhà cung cấp đang muốn nhập trên hệ thống đặt hàng trực tuyến thì có chức năng để thông báo không còn tồn kho không?
   Có. Nếu bạn thiết lập hàng tồn kho an toàn thì có thể cho hiển thị tin nhắn báo lúc lưu đơn đặt hàng mà bị thiếu tồn kho.
  • Công ty chúng tôi cần kiểm tra trong thời gian thực đối với những đơn hàng của hệ thống đặt hàng trực tuyến, có liên kết tốt với ERP không?
   Nội dung đã nhập thông qua hệ thống đặt hàng trực tuyến được phản ánh lên ERP trong thời gian thực. Cùng lúc đó bạn có thể gửi cảnh báo đến người phụ trách nên có thể xác nhận nhanh đơn hàng.
  • Có cách nào để thông báo thật hiểu quả khi khách hàng yêu cầu chi tiết đặt hàng thông qua hệ thống đặt hàng trực tuyến không?
   Cách hiệu quả nhất chính là kiểm tra trực tiếp khi khách hàng/nhà cung cấp muốn. Trên màn hình của hệ thống đặt hàng trực tuyến, nếu bạn thêm màn hình cho phép tra cứu được các đơn hàng thì khách hàng/nhà cung cấp có thể trực tiếp kiểm tra được.
  • Hệ thống đặt hàng trực tuyến có thể dùng được tối đa bao nhiêu người?
   Ecount không giới hạn số lượng người dùng. Hệ thống đặt hàng trực tuyến là dịch vụ miễn phí cung cấp trong Ecount ERP nên cũng không giới hạn số lượng người dùng.
  • Vẫn có những màn hình mà mỗi công ty cần được xem khác nhau, có cách nào để phân loại không?
   Có thể được. Vì có thể thiết lập màn hình cho hiển thị theo từng ID đăng nhập từ khách hàng/nhà cung cấp nên bạn có thể tự do cấu tạo màn hình mình muốn.
  • Tôi muốn kiểm tra xem khách hàng/nhà cung cấp đó có khoản chưa thu nào không.
   Có thể cấu tạo màn hình để khi khách hàng/nhà cung cấp đăng nhập vào hệ thống đặt hàng trực tuyến thì chỉ kiểm tra được số tiền phải thu của khách hàng/nhà cung cấp tương ứng thôi.
  • Trường hợp khi tạo đơn bán hàng, đơn mua hàng mặt hàng cho mỗi khách hàng/nhà cung cấp là khác nhau, vậy có thể cài đặt để chỉ thấy những mặt hàng khách hàng/nhà cung cấp đó đang sử dụng thôi hay không?
   Bạn có thể áp dụng riêng những mặt hàng cần chia sẻ theo từng ID và có thể cài đặt để cho phép tra cứu chỉ những mặt hàng cần thiết theo từng khách hàng/nhà cung cấp để quản lý công việc được hiệu quả hơn.
  • Khách hàng/nhà cung cấp có thể kiểm tra hình ảnh mặt hàng trên hệ thống đặt hàng trực tuyến không?
   Nếu bạn đăng ký hình ảnh mặt hàng lên ERP thì trên hệ thống đặt hàng trực tuyến cũng có thể kiểm tra được hình ảnh mặt hàng.
  Tính năng quan trọng
  • Cung cấp trang chuyên dùng đặt hàng online
   • Là hệ thống có thể xử lý công việc như đặt mua, đơn đặt hàng của khách hàng như đại lý,xưởng gia công bằng cách online.
   • Có thể chia sẻ công việc giao nhận nội dung giao dịch thực tế với khách hàng bên ngoài.
   • Không có hạn chế số ID cung cấp cho khách hàng nên tất cả khách hàng đều có thể sử dụng.
  • Thiết lập giao diện sử dụng cho khách hàng
   • Cho khách hàng xem và có thể cài đặt menu sẽ sử dụng đúng với công việc công ty.
   • Có thể cấp quyền hạn cho mỗi khách hàng sử dụng hệ thống. (Chỉ định kho/thời điểm cụ thể, hạn chế thời gian kết nối v.v)
  • Tiếp nhận đơn hàng online
   • Có thể đặt hàng trực tiếp online và không sử dụng email, fax hay là gọi điện thoại .
   • Khi nhập đơn đặt hàng thì có thể gửi thông báo như SMS, thông báo đẩy vào điện thoại, memo cho người phụ trách đã chỉ định.
   • Người phụ trách có thể lưu xuất kho dễ dàng bằng phiếu sau khi kiểm tra chi tiết.
   • Khách hàng có thể nắm bắt tình hình tiến hành và có được chấp nhận đơn đặt hàng hay chưa trên online và có thể báo cáo như phiếu bán hàng, sổ cái.
  • Truyền đơn đặt mua khách hàng
   • Nếu nhập đơn đặt mua ở ERP thì được phản ánh tự động đến hệ thống đặt mua online.
   • Những khách hàng giao hàng có quyền hạn kết nối hệ thống đăng nhập vào là có thể kiểm tra nội dung đã yêu cầu đến chi nhánh.
  • Quản lý sản xuất gia công
   • Có thể kiểm ra đơn hàng sản xuất đã nhập trên ERP ở xưởng gia công bằng hình thức online.
   • Khi thành phẩm sản xuất đã hoàn tất hoặc là gửi vật tư đến nơi gia công đã nhập vào công ty thì,
    nếu nhập chi tiết đó vào ERP thì nơi gia công có thể kiểm tra nội dung xuất kho vật tư bằng online.
  • Chia sẻ thông tin dễ dàng với khách hàng
   • Khách hàng có thể xem trực tiếp sổ cái đã cho phép như chi tiết giao dịch quá khứ, sổ cái khách hàng v.v.
   • Tạo bảng thông báo chia sẻ truyền đạt tình huống thông báo đến khách hàng và có thể trao đổi thuận lợi trong công việc như
    tiếp nhận phản hồi v.v.
  Hệ thống đặt hàng trực tuyến