TÍNH NĂNG

Cổng Thông Tin Khách Hàng

Đặt hàng tại cửa hàng cho Khách hàng
 • Bạn cso thể nhận và tiến hành các đơn hàng cũng như quản lý gia công sản xuất với đối tác thứ ba qua website.
 • Dễ dàng thay đổi thông tin với các Khách hàng của bạn trong thời gian cụ thể.
 • Số lượng người sử dụng không bị giới hạn và không tính phí.
Đặt hàng tại cửa hàng cho Khách hàng
Tùy chỉnh cồng đặt hàng cho công ty của bạn
 • Bạn có thể tùy chỉnh các menu được thể hiện và sử dụng trong doanh nghiệp của bạn để thích hợp với công việc của công ty.
 • Sự cho phép có thể được đưa ra cho mỗi khách hàng sử dụng hệ thống (Ví dụ: Nhà kho/Thiết kế phòng ban/giới hạn thời gian kết nối, vân...vân.)
Tùy chỉnh cồng đặt hàng cho công ty của bạn
Bây giờ khách hàng của bạn có thể đặt hàng online.
 • Khách hàng của bạn có thể 1 đơn hàng online trực tiếp thay vì qua điện thoại, fax hoặc email.
 • Khi đơn hàng được chấp thuận, 1 tin nhắn hoặc thông báo có thể được gửi đến người phụ trách hoặc nhân viên bán hàng phụ trách khách hàng này để kiểm tra thông tin đặt hàng và tiến hành đơn hàng đó.
 • Khách hàng có thể kiểm tra tình trạng đơn hàng của họ cũng như xem/in giao dịch, hóa đơn, xác nhận và hơn thế nữa.
Bây giờ khách hàng của bạn có thể đặt hàng online.
Liên kết với danh sách đơn hàng của bạn một cách tiện lợi
 • Nếu nhập 1 đơn hàng trong ERP, đơn hàng cũng sẽ có thể sẵn sàng trên cổng đặt hàng online.
 • Khách hàng truy cập vào cổng có thể đăng nhập và xem đơn hàng của họ trong thời gian cụ thể.
Liên kết với danh sách đơn hàng của bạn một cách tiện lợi
Có thể giải quyết các vấn đề mâu thuẫn về tồn kho với nhà thầu phụ.
 • Các đơn hàng được phát hành qua ERP có thể được kiểm tra theo nhà máy gia công trong thời gian cụ thể thông qua hệ thống đặt hàng online.
 • Khi bạn gửi nguyên vật liệu đến đơn vị gia công hoặc khi thành phẩm được nhập về kho của bạn, bạn có thể nhập thông tin trong ERP và nhờ đơn vị gia công kiểm tra lịch sử đơn hàng của bạn.
Có thể giải quyết các vấn đề mâu thuẫn về tồn kho với nhà thầu phụ.
Có thể giao tiếp với Khách hàng
 • Bạn có thể tư vấn các báo cáo như lịch sử các giao dịch trước, số cái kế toán và nhiều báo cáo khác theo Khách hàng của công ty bạn.
 • Bạn có thể tạo các Bảng chia sẻ để tiện cho việc giao tiếp trong nhóm của mình để thông báo.
Có thể giao tiếp với Khách hàng