Mã vạch
Có khả năng đăng ký nhập/xuất kho bằng mã vạch.
Nếu sử dụng ứng dụng điện thoại thì có thể quét mã vạch bằng camera và có thể lưu bằng nhập/xuất kho.
Đặc điểm riêng
 • Có thể đăng ký mã vạch theo từng mặt hàng.
 • Có thể truy xuất báo cáo nhãn mã vạch sẽ dán vào hàng hóa.
 • Quét mã vạch của mặt hàng thì có thể ghi chú chính xác xuất nhập tồn kho.
 • Quét mã vạch bằng camera điện thoại là có thể lưu là nhập xuất kho.
  Tính năng quan trọng
  • Quản lý mã vạch mặt hàng
   • Nhập số mã vạch hoặc là quét mã vạch thì có thể tạo chi tiết phiếu xuất kho vật tư như bán hàng,mua hàng,sản xuất v.v.
   • Có thể tải xuống định dạng mã vạch hợp lệ cho dù nhập tùy ý số,tiếng Anh.
  • Báo cáo nhãn mã vạch
   • Có thể cài đặt mẫu in nhãn mã vạch tùy yêu cầu.
   • Cung cấp tất cả 6 loại mã vạch : Code39, Code128, Ean13, ISBN, QR Code, Date Matrix
  • Ghi nhận nhập/xuất kho bằng cách dùng mã vạch
   • Khi nhập dữ liệu biến động tồn kho như bán hàng, mua hàng thì có thể sử dụng máy quét và xử lý xuất kho vật tư.
   • Nếu sử dụng tính năng mã vạch tại cửa hàng nhiều khách hàng thì có thể thực hiện nhanh thao tác bán hàng.
  • Quét mã vạch bằng ứng dụng Ecount
   • Nếu thiết lập ứng dụng Ecount thì sử dụng camera di động là có thể quét mã vạch.
   • Thông qua quét mã vạch thì liên kết tức thì chi tiết xuất kho vật tư đã xử lý với ERP.
   • Sử dụng ứng dụng Ecount ở bên ngoài như kho, xưởng là có thể quản lý xuất kho vật tư.
  Mã vạch