Phần Mềm Mã Vạch

Giúp giảm thiểu các vấn đề phát sinh khi nhập và xuất kho,
đồng thời có thể tăng hiệu quả và rút ngắn thời gian công việc.

TÍNH NĂNG

Có thể phân công và tạo mã vạch cho các mặt hàng.
  • Khi phân công mã vạch cho 1 mặt hàng, bạn có thể quét mã vạch để tiến hành bán hàng, mua hàng, sản xuất hoặc các thao tác khác thông qua việc quét mã vạch.
  • Bạn có thể tạo 1 mã vạch từ bất kỳ mã đang tồn tại hoặc 1 mã được phân công từ hệ thống.
Có thể in nhãn mã vạch để dán vào sản phẩm
  • Có 6 loại mã vạch được cung cấp: Code39, Code128, EAN13, ISBN, QR, và dữ liệu ma trận.
  • Thêm vào đó , đối với nhãn mã vạch, bạn cũng có thể thiết lập cái thông tin sẽ xuất hiện khi in.
Mã vạch có thể được sử dụng để kiểm tra tồn kho 1 cách chính xác
  • Bạn có thể dễ dàng và nhập dữ liệu sử dụng máy quét mã vạch một cách chính xác khi ghi nhận các giao dịch như biến động tồn kho, bán hàng hoặc mua hàng.
  • Bạn có thể nhanh chóng tiến hành bán hàng bằng cách sử dụng lựa chọn mã vạch khi quản lý khách hàng.
Có thể quét mã vạch bằng việc sử dụng camera điện thoại của bạn.
  • Nếu bạn cài đặt Ứng dụng ECOUNT ERP, bạn có thể quét mã vạch bằng cách sử dụng camera của điện thoại.
  • Các giao dịch tồn kho được đăng ký trên Ứng dụng sẽ áp dụng tự động vào ERP.