Nhật ký vận hành xe
Việc ghi chú lịch trình vận dụng xe trong công ty dùng cho công việc đang trở thành bắt buộc.
Nếu sử dụng Ecount thì có thể tạo dễ dàng nhật ký vận hành xe.
Đặc điểm riêng
 • Có thể ghi nhận tình hình chủ yếu như mục đích và cự ly xe chạy, điểm trước/sau xuất phát, người vận hành theo từng loại xe.
 • Hỗ trợ mẫu biểu giống với mẫu biểu ghi nhận vận hành xe dùng khai báo trong doanh nghiệp.
  FAQ
  • Có thể tự động tính toán để kiểm tra được khoảng cách di chuyển của xe khi nhập Km đồng hồ xe không?
   Vâng. Nếu bạn nhập khoảng cách đồng hồ xe trước và sau khi chạy thì quãng đường sẽ được tính toán ra tự động.
  • Có thể quản lý được xe công ty của từng nhân viên công tác bên ngoài không?
   Thông qua 'Sổ ghi chép vận hành xe' bạn có thể tra cứu các nội dung ghi chép theo từng người phụ trách.
  • Có thể ghi được thông tin điểm đến và khoảng cách vận hành xe công ty không?
   Nếu sử dụng màn hình 'Danh sách làm việc bên ngoài' của chức năng công ty, bạn có thể ghi nhận quãng đường và điểm đến theo từng xe công ty.
  • Có thể kiểm tra chi tiết hoạt động xe công ty của từng tài xế không?
   Vâng. Nếu bạn nhập thông tin người phụ trách khi nhập chi tiết vận hành xe thì có thể kiểm tra được chi tiết vận hành của từng tài xế.
  • Có thể kiểm tra chi tiết hoạt động của từng chiếc xe công ty không?
   Đương nhiên rồi. Nếu bạn nhập thông tin xe khi nhập cho tiết hoạt động thì sau này có thể dễ dàng kiểm tra chi tiết vận hàng của từng chiếc xe.
  • Có thể sao lưu chi tiết đã ghi được hay không?
   Tại màn hình' Tình hình làm việc bên ngoài' bạn có thể xuất chi tiết ra excel.
  • Có thể upload hình ảnh đồng hồ xe không?
   Đương nhiên rồi. Bạn có thể tải hình ảnh lên khi đăng ký chi tiết hoạt động và trong trường hợp bạn tạo dữ liệu bằng di động thì sau khi chụp hình đồng hồ xe bằng máy ảnh điện thoại là có thể đăng ký lên ngay.
  Tính năng quan trọng
  • Đăng ký nhật ký vận hành xe
   • Đăng ký nhiều xe thuê/cho thuê mà công ty đang sở hữu và có thể ghi chú nhật ký vận hành.
   • Nếu sử dụng ứng dụng điện thoại(App) thì cho dù không nhập mục đích và điểm xuất phát thì cũng sẽ được lưu tự động dựa theo vị trí GPS (hiện hành).
   • Nhập cự ly trên đồng hồ trước/sau xe chạy, được tính toán tự động cự ly vận hành và có thể đính kèm hình đồng hồ xe.
   • Có thể thiết lập đúng với mục đích công ty như mục đích vận hành xe (dùng công việc, dùng vận chuyển hàng hóa, v.v).
  • Quản lý lược sử vận hành xe
   • Có thể xem ghi chú vận hành xe theo từng phòng ban/từng người phụ trách thông qua sổ ghi chép vận hành xe một cách trực tiếp.
   • Thông qua thiết lập mẫu biểu và chu kỳ thiết bị theo loại xe thì có thể tìm để xem như phí xăng dầu là mục chi phí thêm, chi phí khác v,v.
   • Cung cấp mẫu biểu giống với sổ ghi chép vận hành xe dùng đề xuất yêu cầu thuế và có thể tải về excel.
  Nhật ký vận hành xe