Nhật ký vận hành xe

Cần phải có khả năng quản lý hiệu quả các chi phí nhiên liệu,
chi phí bảo trì và lịch trình vận hành bằng cách xác minh
rằng xe công ty đang được sử dụng cho các mục đích dự định của chúng.

TÍNH NĂNG

Có thể ghi lại các điểm chính như người lái xe, điểm đến, mileage và điểm đến của việc sử dụng xe.
  • Bạn có thể đăng ký xe và ghi lại các thông tin riêng của từng chiếc xe.
  • Nếu bạn nhập thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, khoảng cách di chuyển sẽ được tính tự động.
  • Có thể thiết lập mục đích lái xe để phù hợp với mục đích quản lý của công ty bạn.
  • Có thể đính kèm hình ảnh của bảng điều khiển trước và sau khi lái xe.
Rất dễ kiểm tra mục đích sử dụng xe và ngày đến hạn bảo dưỡng cho từng chiếc xe.
  • Có thể tìm lại hồ sơ của người liên hệ trong nháy mắt thông qua nhật ký hoạt động của xe.
  • Có thể kiểm tra xem xe đã được vận hành theo mục đích sử dụng do công ty quy định hay không.
  • Có thể kiểm tra chu kỳ bảo dưỡng của xe