TÍNH NĂNG

Quản Lý Giờ Làm

Người dùng dễ dàng quản lý thời gian chấm công
  • Bạn có thể kiểm tra thời gian bắt đầu và kết thúc theo từng người sử dụng ECOUNT
  • Bảng chấm công trực tuyến cho phép bạn quản lý giờ làm việc ngay cả đối với chấm công bằng điện thoại hoặc nhân viên ở xa.
Người dùng dễ dàng quản lý thời gian chấm công
Bạn có thể tạo ra nhiều loại báo cáo dựa trên bảng chấm công
  • Có thể quản lý giờ làm việc chính thức và tăng ca trong hệ thống ERP.
  • Dễ dàng tìm kiếm số giờ làm việc theo từng phòng ban, giờ làm việc cho mỗi nhân viên, giờ làm việc hàng ngày và hơn thế nữa.
  • Báo cáo liên quan như bảng chấm công, đi muộn, và nhiều hơn nữa có thể được tạo ra.
Bạn có thể tạo ra nhiều loại báo cáo dựa trên bảng chấm công