Bảng khảo sát
Công ty phải thu thập những ý kiến của nhân viên để đưa ra quyết định nhỏ hay là lớn.
Ecount đưa ra chức năng khảo sát và có thể tiến hành đề xuất ý kiến tức khắc nên có thể giúp việc đưa ra quyết định độc lập nhanh chóng hơn.
Đặc điểm riêng
 • Đăng ký phiếu và nội dung khảo sát rồi có thể nhận ý kiến của từng nhân viên một cách hợp lý.
 • Thông qua việc việc kiểm tra các thành viên có tham gia khảo sát hay không thì có thể giám sát tham gia việc đưa ra quyết định và có thể quản lý quá trình rõ ràng.
  FAQ
  • Trong thời gian thực có thể kiểm tra xem mọi người đã bỏ phiếu hay chưa?
   Vâng. Người dùng đã đăng ký bài khảo sát có thể kiểm tra được lược sử khảo sát theo nhân viên trong thời gian thực.
  • Có thể gửi thông báo đến nhân viên khi tạo khảo sát không?
   Vâng. Không chỉ có thể gửi thông báo là: đã có nội dung khảo sát mà bạn còn có thể cài đặt để cho hiển thị ngay nội dung khải sát trên trang chủ khi đăng nhập vào ERP nữa.
  • Khi thực hiện khảo sát có thể chia sẻ kèm theo bài viết hoặc phiếu tham khảo không?
   Vâng. Khi tạo bài viết khảo sát bạn có thể tham chiếu đến bài viết hoặc phiếu cần chia sẻ cho nhau.
  • Có thể chia sẻ nội dung khảo sát thông qua ứng dụng tin nhắn chat Ecount không?
   Vâng. Bạn có thể dùng tin nhắn chat trong Ecount để chia sẻ bài viết khảo sát cho tất cả người dùng.
  • Vẫn có thể xử lý kết thúc khảo sát mặc dù chưa đến ngày kết thúc đã tạo?
   Vâng. Người dùng đăng ký bài khảo sát có thể cho ngừng khảo sát bất cứ lúc nào.
  • Dù người tham gia khảo sát không dùng Groupware thì vẫn có thể bỏ phiếu được?
   Những người dùng không có quyền hoặc không phải người dùng của chức năng Công ty thì không thể tham gia dùng màn hình bảng khảo sát.
  • Hình thức khảo sát được định sẵn?
   Nội dung khảo sát không bị bó buộc theo định dạng. Bạn có thể đăng ký từ 2 đến 20 mục khảo sát.
  • Nội dung khảo sát chỉ có thể tìm kiếm ra những ý kiến đề xuất của khảo sát thôi?
   Bạn có thể tham chiếu bài viết tham khảo khi đăng ký phương án khảo sát. Bạn có thể truyền đạt kèm những giải thích chi tiết nên có thể chia sẻ nội dung cho nhau một cách chính xác.
  • Ngoài những hạng mục khảo sát, có thể ghi thêm chú thích khác?
   Sau khi chọn hạng mục bầu chọn, bạn có thể để lại ý kiến thông qua memo.
  • Làm thế nào để kiểm tra ý kiến đề xuất khi khảo sát?
   Ý kiến đề xuất đã đăng ký được hiển thị trên trang chủ cùng lúc đăng nhập vào Ecount nên bạn có thể kiểm tra nội dung đề xuất của khảo sát một cách nhanh chóng.
  • Có thể kiểm tra đã tiến hành khảo sát hay chưa?
   Vì có thể kiểm tra được từng người xem đã bỏ phiếu hay chưa trong suốt thời gian tiến hành khảo sát nên bạn có thể cho rút ngắn hoặc kéo dài thời hạn khảo sát tùy thích.
  • Có thể kiểm tra được bảng khảo sát trước đây không?
   Bảng khảo sát có thể chia thành trường hợp đang tiến hành và đã hoàn tất để kiểm tra, đồng thời bạn có thể chia khảo sát đã hoàn tất ra với tiêu chuẩn ngày bắt đầu và ngày kết thúc để kiểm tra.
  • Có thể sao chép nội dung bảng khảo sát trước đây không?
   Vâng. Nếu bạn đăng ký khảo sát với tính chất tương tự thì có thể sao chép nội dung khảo sát để tiến hành khảo sát lại khi cần.
  Tính năng quan trọng
  • Đăng ký dự án khảo sát
   • Có thể đăng ký nội dung khảo sát riêng mà không cần phải tuân theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, có thể đăng ký đến tối đa 20 mục khảo sát.
   • Khi đăng ký yêu cầu khảo sát thì đính kèm và tạo bài viết tham khảo là có thể truyền đạt và chia sẻ dễ dàng việc giải thích chi tiết đối với dự án khảo sát.
  • Có khảo sát hay không
   • Dự án khảo sát đã đăng ký được thông báo trên màn hình chính và nhân viên có thể kiểm tra kết quả khảo sát nhanh chóng.
   • Có thể kiểm tra xem các thành viên nào không tham gia tiến hành khảo sát.
   • Vì có thể nhập ghi chú ý kiến khác ngoài mục khảo sát có sẵn nên có thể cải thiện cấu trúc trao đổi trong công ty.
  Bảng khảo sát