Chia sẻ công việc
Bảng thông báo tự tạo là chức năng cần thiết để việc trao đổi công việc suôn sẻ.
Ecount có cài đặt bảng thông báo đa dạng đúng với mục đích và có thể chia sẻ công việc theo thời gian thực tế.
Đặc điểm riêng
 • Có thể ghi chú công việc của nhân viên và xem dễ dàng sau đó.
 • Hệ thống có hỗ trợ chia sẻ kết quả với tình hình tiến hành công việc.
  FAQ
  • Có cách nào để chia sẻ thông tin công việc một cách hiệu quả không?
   Bạn có thể dùng chức năng bảng thông báo của Groupware để truyền đạt chỉ thị công việc hay chia sẻ về tình hình tiến hành...
  • Có thể dính kèm hình ảnh hay tài liệu khi tạo bài viết không?
   Có thể được. Bạn có thể đính kèm tài liệu và hình ảnh trong bài viết chính hoặc bài trả lời rồi chia sẻ dữ liệu công việc với nhau thật dễ dàng.
  • Khi tạo bài viết có thể gửi thông báo đến nhân viên không?
   Có thể được. Khi tạo bài viết và bài trả lời bạn cũng có thể gửi thông báo cho toàn bộ và cũng có thể gửi chỉ cho đối tượng cụ thể nào đó.
  • Có thể gửi thông báo với những hình thức nào?
   Bạn có thể gửi bằng tin nhắn, hội thoại chat, Email, SMS và push trên di động.
  • Công ty tôi có nhiều file dung lượng lớn nên chắc dung lượng Groupware sẽ không đủ, vậy có thể liên kết với cloud khác không?
   Có thể được. Bạn có thể liên kết với Google Drive, One Drive, Dropbox, BOX nên khi đính kèm file bạn có thể sử dụng dung lượng của Cloud.
  • Có thể đính kèm được bao nhiêu file khi tạo bài viết?
   Một lần bạn có thể đính kèm tối đa 10 mục. Mặc dù đủ dung lượng nhưng nếu bạn vẫn thấy thiếu thì có thể đính kèm thêm file bằng bài trả lời của bài viết nên có thể chia sẻ nhiều file trong một lần.
  • Có thể chia sẻ bài viết liên quan chỉ cho những nhân viên cụ thể không?
   Bạn có thể chọn người nhận để chỉ chia sẻ bài viết đã tạo cho những nhân viên hoặc phòng ban cụ thể nào đó thôi. Vì bạn cũng có thể chọn tất cả nên vẫn dùng được khi bạn muốn chia sẻ cho tất cả chứ không phải một nhân viên cụ thể.
  • Có thể sao lưu nào viết theo định kỳ không?
   Đương nhiên rồi. Một lần bạn có thể sao lưu bài viết đã đăng ký tối đa với 30,000 dòng bằng excel.
  • Có thể thêm bảng thông tin để chia sẻ công việc không?
   Bạn có thể tạo 50 bảng thông tin khác nhau theo tính chất và loại công việc để có thể chia sẻ công việc giữa các nhân viên với nhau.
  • Có thể kiểm tra xem bài viết đang tiến hành/hoàn tất hay chưa?
   Vâng. Vì có thể áp dụng bước tiền hành trên bài viết nên bạn có thể kiểm tra được dễ dàng tình hình tiến hành của bài viết tương ứng.
  • Có nhiều nhân viên làm việc ở bên ngoài. Vậy có thể chia sẻ truyền đạt công việc bình thường không?
   Nếu những nhân viên làm việc bên ngoài đã cài đặt ứng dụng của Ecount thì có thể chia sẻ nội dung truyền đạt trong thời gian thực thông qua push trên di động.
  • Mỗi lần tôi đều gửi nhận file với đồng nghiệp bằng email, nhưng rất khó khăn.
   Bạn có thể đính kèm file vào bài viết để dễ dàng chia sẻ dữ liệu cho nhau.
  • Có thể nhận thông báo khi bài viết được chỉnh sửa hoặc có nội dung truyền đạt thêm không?
   Bạn có thể gửi cảnh báo đến người nhận hoặc người tham khảo qua tin nhắn, Email, message.
  • Có nhiều dự án đang tiến hành. Vậy có thể quản lý đề án đã hoàn tất hay tài liệu đang tiến hành theo từng dự án hiện tại không?
   Được. Ngoài ra, bạn cũng có thể quản lý bài viết theo từng trạng thái tiến hành như tạo mới, tiến hành, bảo lưu, ngừng, hoàn tất...và có thể cấu tạo hạng mục theo từng dự án để tìm kiếm được dễ dàng.
  • Dù tôi đã đăng bài viết lên nhưng vẫn có nhiều nhân viên nói họ đã không đọc được. Vậy có thể kiểm tra lược sử xem ai đọc và ai chưa đọc không?
   Có thể được. Bạn có thể kiểm tra người đã đọc/người chưa đọc, thời gian tra cứu đầu tiên/cuối cùng theo từng bài viết trong thời gian thực.
  • Khi mở và xem file liên quan công việc từ bên ngoài, tôi luôn phải nhờ các nhân viên khác, vậy có cách nào hay hơn không?
   Bạn có thể đính kèm file và chia sẻ trong bảng thông báo. File tương ứng được lưu đến máy chủ của Ecount nên bất cứ đâu bất cứ khi nào bạn cũng có thể tải về được.
  • Khi tạo bài viết phải tạo cho đúng với một mẫu biểu cụ thể nào đó. Vậy có thể tạo sẵn mẫu biểu bài viết mặc định không?
   Vâng. Bạn có thể thiết lập cho hiển thị các giá trị mặc định trên một mẫu biểu như bảng, nội dung...khi tạo bài viết.
  Tính năng quan trọng
  • Chia sẻ thông tin công việc
   • Tạo đến 50 bảng thông báo khác tùy theo loại và tính chất công việc thì có thể chia sẻ công việc giữa những nhân viên.
   • Có thể quản lý riêng chỉ tài liệu nhận truyền đạt hoặc bản thân truyền đạt mà không có liên quan với phân loại của bảng thông báo.
   • Thông qua đính kèm file như tài liệu hoặc hình ảnh thì có thể chia sẻ chung với những tài liệu liên quan.
   • Khi tạo bài viết và trả lời thì có thể gửi email, tin nhắn cho người phụ trách liên quan và thông báo theo thời gian thực.
  • Thiết lập hệ thống chia sẻ công việc
   • Có thể nắm bắt trạng thái tiến hành và truyền đạt công việc với nhân viên phụ trách.
   • Đăng ký trạng thái tiến hành để có thể quản lý như là tạo mới/ tiến hành/ bảo lưu/ dừng/ hoàn tất và có thể lọc tình trạng công việc đang tiến hành.
   • Có thể chia sẻ dữ liệu công việc dễ dàng theo cá nhân hay bộ phận và có thể mở bất cứ khi nào nếu cần thông qua việc lưu trữ liên tục.
   • Có thể lưu trữ tài liệu công ty đang quản lý riêng biệt an toàn trên hệ thống ERP.
  Chia sẻ công việc