TÍNH NĂNG

Bảng Chia Sẻ

Cung cấp hướng dẫn cho các thành viên trong nhóm và theo dõi tiến độ công việc thông qua các tùy chọn cập nhật trạng thái.
  • Được tạo tối đa 50 bản tin riêng biệt, bạn có thể phân chia và chia sẻ công việc giữa các nhóm.
  • Bất kể bảng thông báo nào đi nữa, bạn đều quản lý được tài liệu cá nhân và các giao dịch của bạn.
  • Bạn có thể chia sẻ các tài liệu liên quan như tệp hoặc hình ảnh.
  • Khi viết hoặc trả lời bài đăng, bạn có thể gửi thông báo hoặc thông báo qua email cho người hoặc nhóm liên quan.
Cung cấp hướng dẫn cho các thành viên trong nhóm và theo dõi tiến độ công việc thông qua các tùy chọn cập nhật trạng thái.
Bạn có thể xây dựng một biểu mẫu làm việc chung để chia sẻ tiến bộ công việc và kết quả của bạn
  • Có thể viết bài cho một người hoặc một nhóm người và Cc cho bất kỳ một ai đó để thông báo về bài đăng.
  • Có thể tạo 1 danh sách các loại tình trạng và xem tình trạng của mỗi bài viết trong danh sách đó.
  • Quản lý tất cả các dữ liệu liên quan đến công việc ở cùng một nơi và chia sẻ công việc với người khác. Bạn cũng có thể tải xuống và lưu trữ dữ liệu nếu muốn.
  • Bất kể bạn đang ở đâu, bạn đều xem dữ liệu thực ngay thời điểm đó mà không có nguy cơ mất dữ liệu theo thời gian vì hệ thống ERP đã hỗ trợ bạn.
Bạn có thể xây dựng một biểu mẫu làm việc chung để chia sẻ tiến bộ công việc và kết quả của bạn