Lịch công tác
Có thể quản lý tổng hợp tất cả lịch trình của công ty như ngày dự định nhập/ xuất kho hàng hóa, sự kiện quan trọng, làm việc bên ngoài của nhân viên.
Có thể kiểm tra trực tiếp lịch trình trên máy tính hay điện thoại.
Đặc điểm riêng
 • Chia sẻ lịch trình với nhân viên và có thể quản lý lịch trình đầy hiệu quả.
 • Có thể tìm kiếm dễ dàng lịch trình theo điều kiện mong muốn.
  FAQ
  • Lịch công tác là chức năng đang có trong Groupware, bắt buộc phải sử dụng có tính phí sao?
   Bạn chỉ cần đóng phí Groupware. Cho nên, trong số chức năng Groupware, các chức năng lịch công tác, quản lý chấm công, danh bạ doanh nghiệp được cung cấp miễn phí.
  • Trên di động cũng có thể đăng ký lịch công tác phải không?
   Vâng. Trên di động bạn có thể đăng ký và kiểm tra lịch công tác, đồng thời bằng thiết lập widget bạn có thể kiểm tra ngay tức thì khi đăng nhập vào ứng dụng trên di động.
  • Có thể tải về hàng loạt lịch công tác đã được đăng ký không?
   Vâng. Bạn có thể dùng chức năng sao lưu của Ecount ERP và chọn khoảng thời gian mong muốn rồi tải dữ liệu về bằng excel.
  • Có thể gửi cảnh báo cho nhân viên khi đến hẹn của lịch công tác không?
   Thông qua chức năng cài đặt lặp lại lịch công tác, bạn có thể cài đặt chu kỳ, thứ để lặp lại và đăng ký các lịch công tác lặp lại chỉ trong một lần.
  • Có thể đăng ký lịch công tác lặp lại theo tuần, tháng, năm không?
   Thông qua chức năng cài đặt lặp lại lịch công tác, bạn có thể cài đặt chu kỳ, thứ để lặp lại và đăng ký các lịch công tác lặp lại chỉ trong một lần.
  • Có thể xem lịch công tác theo kiểu lịch để bàn không?
   Bạn có thể xem lịch công tác bằng hình thức lịch tháng và có thể kiểm tra lịch theo nhiều hình thức đa dạng như danh sách, theo ngày, theo người dùng...
  • Có thể đặt lịch hẹn cho ngày giao hàng đối với những đơn đã đặt từ khách hàng/nhà cung cấp không?
   Không chỉ có đơn bán hàng bạn có thể liên kết được với đơn mua hàng, đơn sản xuất để đăng ký lịch hẹn cho ngày giao hàng và thông qua chức năng thông báo để báo cho người phụ trách về ngày giao hàng tương ứng.
  • Khi đăng ký lịch công tác, tôi có thể thêm những hạng mục công ty tôi cần không?
   Thông qua thiết lập màn hình nhập liệu bạn có thể trực tiếp thêm vào các hạng mục kiểu văn bản, kiểu số, kiểu mã ..để sử dụng đúng với mục đích công ty mình.
  • Có thể phân chia và tìm kiếm theo tính chất của lịch công tác không?
   Bạn có thể phân chia đăng ký lịch công tác theo từng loại hình như họp, sự kiện, nghỉ phép... và sau này khi tìm kiếm lịch công tác liên quan, bạn có thể tra cứu một lần bằng giá trị phân loại đó.
  • Có thể sử dụng lịch công tác bằng màn hình chính của ERP không?
   Thông qua cài đặt màn hình ERP, bạn có thể thiết lập màn hình lịch công tác làm widget trên màn hình chính của ERP để ngay khi truy cập vào chương trình là có thể đăng ký được ngay.
  Tính năng quan trọng
  • Thiết lập quản lý lịch trình
   • Có thể cài đặt như mục nhập,mục bắt buộc nhập và loại hình lịch trình v.v phù hợp với công ty chúng ta.
   • Có thể quyết định chia sẻ và lặp lại lịch trình đang đăng ký hay không.
   • Có thể đăng ký lịch trình cho nhiều nhân viên và có thể sử dụng tính năng thông báo đa dạng như memo, SMS v.v.
  • Tìm kiếm lịch trình đơn giản
   • Cung cấp màn hình lịch trình theo hình thức đa dạng như theo thời gian/ theo ngày/ theo tuần/ theo tháng v.v.
   • Có thể tìm kiếm lịch trình theo điều kiện mong muốn như theo người dùng/ theo phòng ban/ theo khách hàng/ theo ghi chú v.v.
   • Thông qua tính năng thông báo lịch trình cá nhân thì có thể xem theo phân loại lịch trình cá nhân với tất cả lịch trình.
  Lịch công tác