TÍNH NĂNG

Quản Lý Lịch Làm Việc

Quản lý tiến độ công việc có hiệu quả có thể được thực hiện bằng cách chia sẻ lịch làm việc giữa các nhân viên.
  • Bạn có thể đặt các loại sự kiện, trường nhập, thông tin, và nhiều hơn nữa dựa trên nhu cầu của công ty bạn.
  • Quyết định chia sẻ sự kiện với nhóm hoặc duy trì kế hoạch của bạn cũng như thiết lập nếu đó là một sự kiện định kỳ hoặc trường hợp duy nhất.
  • Bạn có thể tạo sự kiện cho một số thành viên và chia sẻ sự kiện với họ bằng cách gửi thông báo và nhắc nhở theo lịch.
Quản lý tiến độ công việc có hiệu quả có thể được thực hiện bằng cách chia sẻ lịch làm việc giữa các nhân viên.
Có thể dễ dàng tìm kiếm một sự kiện thông qua chức năng tìm kiếm của chúng tôi.
  • Chúng tôi cung cấp nhiều tùy chọn để xem lịch như chọn xem hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và danh sách.
  • Có thể tìm kiếm các sự kiện theo người dùng, bộ phận, khách hàng và hơn thế nữa.
  • Có thể tạo, quản lý lịch cá nhân hoặc được chia sẻ giữa các thành viên trong nhóm.
Có thể dễ dàng tìm kiếm một sự kiện thông qua chức năng tìm kiếm của chúng tôi.