Dự án
Những nhân viên tham gia công việc dự án được tiến hành thông qua việc hỗ trợ hợp tác thì phải có thể chia sẻ tình hình tiến hành với thông tin công việc có liên quan bằng thời gian thực.
Đặc điểm riêng
 • Ghi chú chi tiết công việc theo đơn vị dự án và có thể quản lý lược sử đó.
 • Có thể kiểm tra trực tiếp theo hình thái đồ thị tình hình tiến độ theo từng dự án.
  FAQ
  • Có thể quản lý tình hình tiến hành dự án không?
   Vâng. Bạn có thể kiểm tra tiến độ thực hiện theo từng nhiệm vụ hoặc toàn bộ tiến độ thực hiện theo từng dự án.
  • Có thể quản lý nhiệm vụ theo từng dự án không?
   Vâng. Bạn có thể tạo các nhiệm vụ con cho từng dự án rồi chia sẻ với nhau về tình hình tiến hành theo từng nhiệm vụ hay các nội dung liên quan.
  • Có thể cho gửi thông báo đến người phụ trách dự án nếu đã hoàn tất nhiệm vụ không?
   Vâng. Khi bạn nhập bài viết nhiệm vụ con hoặc bài viết thông thường theo dự án thì có thể cho gửi cảnh báo push trên di động hoặc tin nhắn đến cho người phụ trách.
  • Có thể xem được một lượt tỷ lệ tiến hành của tất cả dự án không?
   Không chỉ một dự án, bạn có thể tìm hiểu một lượt về tiến độ thực hiện của tất cả các dự án mà công ty đang tiến hành.
  • Có thể lưu và chia sẻ file đính kèm theo từng dự án hay không?
   Vâng. Khi bạn tạo file lưu trữ theo từng dự án rồi lưu file đính kèm cho từng dự án và xem tình hình tiến hành của dự án thì có thể chia sẻ file cho nhiều người.
  • Có thể phân chia trạng thái tiến hành và xem theo từng dự án hay không?
   Vâng. Bạn có thể phân chia trạng thái tiến hành như dự kiến, hoàn tất, bảo lưu, hủy bỏ...theo từng dự án và kiểm tra, khi cần bạn cũng có thể cho phân loại chi tiết hơn đối với trạng thái tiến hành này.
  • Trong bài viết dự án có thể tham chiếu đến phiếu ERP hay không?
   Vâng. Bạn có thể tham chiếu các phiếu ERP như báo giá, đơn mua hàng, đơn sản xuất, nhật ký chi tiền... để chia sẻ với nhau.
  • Có thể tổng hợp dự án của 1 năm theo từng người phụ trách hay khách hàng/nhà cung cấp không?
   Vâng. Bạn có thể tổng hợp tiến độ thực hiện hoặc thời gian thực hiện theo nhiệm vụ, người phụ trách, trạng thái tiến hành, phòng ban, khách hàng/nhà cung cấp...
  • Có thể cho hiển thị riêng những trường hợp đã qua kỳ hạn của dự án hay không?
   Vâng. Bạn có thể cài đặt để nhấn mạnh về những trường hợp có thời hạn dự án đã qua và có thể kiểm tra chúng theo ngày/tuần/tháng/quý.
  Tính năng quan trọng
  • Quản lý dự án
   • Ghi chép nội dung công việc theo đơn vị dự án và có thể quản lý lược sử đó.
   • Cài đặt riêng như tình hình tiến hành, mục nhập, phiếu tham khảo v.v theo từng dự án là có thể quản lý mang tính hệ thống cho mỗi dự án.
   • Vì từng người phụ trách được phân theo từng công việc trong dự án ghi chú trạng thái tiến hành nên có thể ghi chú và quản lý ở nội dung chi tiết.
  • Biểu đồ Gantt
   • Có thể kiểm tra trực tiếp bằng hình thức biểu đồ kết nối tình hình tiến triển theo dự án.
   • Thông qua thiết lập bảng thông báo là có thể kiểm tra và chia sẻ nội dung công việc chi tiết ngoài tỷ lệ tiến hành một cách dễ dàng.
  Dự án