Trang thiết bị văn phòng
Muốn kiểm tra ngay để có thể sử dụng những trang thiết bị nội bộ ?
Nếu sử dụng Ecount ERP thì có thể kiểm tra trực tiếp chi tiết tình trạng sử dụng của từng trang thiết bị.
Đặc điểm riêng
 • Đăng ký mặt hàng dùng chung đang sử dụng trong công ty và ghi chép như người mượn, ngày mượn, đã trả được hoàn trả chưa để quản lý một cách hiệu quả.
 • Có thể hạn chế việc thất lạc thiết bị dùng chung và sơ sót trong quản lý.
  FAQ
  • Có thể quản lý lược sử sử dụng thiết bị của công ty không?
   Vâng. Bạn có thể nhập lược sử dùng thiết bị văn phòng của công ty theo từng người dùng và kiểm tra được chi tiết tương ứng.
  • Có thể kiểm tra xem phòng họp có đang được sử dụng hay không thông qua ERP không?
   Có thể được. Bạn có thể đăng ký phòng họp thành một dạng thiết bị văn phòng để có thể kiểm tra được lịch sử dụng và tình hình sử dụng của phòng họp.
  • Có thể quản lý tình hình sử dụng theo thiết bị/hàng tháng/ hàng ngày được không?
   Vâng. Bạn có thể phân chia chi tiết sử dụng theo ngày/tháng/từng thiết bị văn phòng theo từng tab để kiểm tra riêng từng loại.
  • Có thể quản lý lược sử sử dụng xe công ty không?
   Vâng. Bạn có thể dùng chức năng quản lý thiết bị văn phòng để ghi nhận các nội dung liên quan hoặc lược sử dùng xe công ty.
  • Có thể quản lý tình hình sử dụng thiết bị theo hình thức lịch được không?
   Vâng. Bạn có thể kiểm tra lược sử sử dụng theo hình thức lịch để bàn và khi nhấp vào ngày trên lịch là có thể kiểm tra ngay được nội dung chi tiết.
  • Tôi có thể chụp hình thiết bị để lưu giữ cùng được không?
   Vâng. Khi tạo lược sử sử dụng thiết bị văn phòng bạn có thể đính kèm file và cũng có thể chụp hình bằng điện thoại để tải ảnh lên.
  • Khi đăng ký lược sử sử dụng thiết bị, tôi cần hạng mục ghi chi tiết thêm. Vậy nên cài đặt thế nào?
   Vâng. Vì có thể thiết lập hạng mục nhập liệu nên bạn có thể tự do thêm các hạng mục kiểu số, ngày, văn bản... để sử dụng.
  • Tôi muốn xem được một lượt tình hình dùng của từng thiết bị, có cách nào cài đặt để làm nổi bật chi tiết theo từng thiết bị hay không?
   Đương nhiên rồi. Bạn có thể dùng chức năng nhãn - có thể biểu thị màu sắc để dễ dàng chia màu sắc cho từng thiết bị, từ đó dễ dàng kiểm tra hơn.
  • Tôi muốn in ra những đối tượng thiết bị quản lý trong vòng 1 tháng, có thể làm được không?
   Có thể được. Bạn có thể tự do áp dụng thời gian và in được sổ quản lý thiết bị văn phòng theo ý muốn.
  • Có thể kiểm tra chi tiết sử dụng thiết bị văn phòng theo từng khoảng thời gian không?
   Có thể được. Bạn có thể kiểm tra xem đã trả thiết bị hay chưa và chi tiết sử dụng thiết bị theo từng khoảng thời gian như thế nào.
  • Có thể xem tình hình sử dụng thiết bị văn phòng theo từng người dùng?
   Đương nhiên rồi. Bạn có thể tổng hợp tình hình sử dụng thiết bị theo từng người dùng để kiểm tra.
  • Tôi đang dùng thiết bị văn phòng theo chu kỳ, vậy mỗi lần đều phải nhập sao?
   Không phải vậy. Nội dung phát sinh theo chu kỳ bạn có thể cài đặt nhập lặp lại để đăng ký chúng tự động.
  Tính năng quan trọng
  • Đăng ký thiết bị dùng chung
   • Có thể đăng ký mặt hàng dùng chung trong công ty như phòng họp, xe cộ, phụ kiện v.v.
   • Khi đăng ký thiết bị dùng chung thì có thể cài đặt để không thể tùy ý thay đổi thông qua thiết lập mật khẩu.
   • Nội dung sử dụng thiết bị dùng chung được chia sẻ đến người dùng của bảng thông báo là có thể quản lý lịch trình công việc sử dụng thiết bị dùng chung hiệu quả.
  • Quản lý lược sử thiết bị dùng chung
   • Tìm xem có hoàn lại từng mặt hàng hay không thì có thể kiểm tra tình hình của chi phí khả dụng.
   • Đối với trường hợp đã phát sinh vấn đề thất lạc thông qua kiểm tra nội dung sử dụng của người người dùng và theo từng mặt hàng thì có thể kiểm tra dễ dàng người dùng cuối cùng.
   • Có thể kiểm tra trực tiếp tình hình sử dụng thiết bị dùng chung thông qua việc kiểm tra bảng thời gian sử dụng theo từng mặt hàng/theo ngày.
  Trang thiết bị văn phòng