TÍNH NĂNG

Thiết bị văn phòng

Có thể ghi lại và quản lý việc sử dụng, mục đích và thời gian sử dụng các mặt hàng thông dụng được sử dụng bởi công ty.
  • Có thể tạo danh sách mặt hàng thông dụng như thiết bị văn phòng, phòng họp, phương tiện, thiết bị và hơn thế nữa.
  • Khi một mặt hàng được kiểm tra hoặc được chỉ định, nó sẽ xuất hiện trong lịch sử và có thể được cài đặt để đăng nhập.
  • Lịch sử đăng nhập của mặt hàng sẽ được liên kết với người sử dụng thích hợp để bạn có thể xem lịch sử của nó.
Có thể ghi lại và quản lý việc sử dụng, mục đích và thời gian sử dụng các mặt hàng thông dụng được sử dụng bởi công ty.
Có thể giảm thiểu sự mất mát và quản lý yếu kém của các tiện ích.
  • Có thể dễ dàng kiểm tra xem mỗi mặt hàng có được trả lại hay không, vì vậy bạn có thể nhanh chóng kiểm tra tình trạng của mặt hàng có sẵn.
  • Dễ dàng kiểm tra người dùng cuối nếu có vấn đề như mất mát thông qua việc kiểm tra sử dụng và sử dụng sản phẩm.
  • Bạn có thể kiểm tra tình trạng hoạt động tiện ích trong nháy mắt bằng cách kiểm tra bảng thời gian sử dụng theo mục và ngày.
Có thể giảm thiểu sự mất mát và quản lý yếu kém của các tiện ích.