Phê Duyệt Điện Tử

Quá trình phê duyệt của công ty cần được thực hiện và quyết định đúng thời điểm.
Để làm được điều này,
ECOUNT ERP trang bị các tính năng dễ dàng sử dụng để xem được các văn bản trình duyệt,
đồng thời phải tối thiểu hóa các công việc trùng lặp không cần thiết cho nhân viên.

TÍNH NĂNG

Phê duyệt điện tử liên kết với các tính năng ERP
  • Bạn có thể tạo ra bảng nháp cho các báo cáo chi phí, báo giá, đơn đặt hàng, và nhiều hơn nữa để sử dụng phê duyệt trong ERP.
  • Trong hệ thống ERP, bạn có thể xem lại các tài liệu kế toán và kiểm kê đã được tạo ra lần đầu tiên, chuẩn bị bản nháp và xử lý nó sau khi được phê duyệt.
  • Bằng cách tạo liên kết các giao dịch trong ERP, người sử dụng dễ dàng thao tác và hiệu quả hơn.
''Bạn có thể thiết kế mẫu bảng nháp riêng theo quy trình làm việc của bạn
  • Bạn có thể thiết lập mặc định các mẫu bảng nháp cho nhóm của bạn và lưu trữ chúng trong các menu chia sẽ.
  • Các loại bản nháp được tạo ra và sử dụng để gửi phê duyệt
  • Bạn có thể gia tăng hiệu quả cho quá trình ra quyết định bằng cách chỉ định các dòng phê duyệt cụ thể cho mỗi yêu cầu phê duyệt.
  • Bạn có thể đưa logo công ty và hình ảnh chữ ký cá nhân vào dòng phê duyệt
Bạn thực hiện quy trình làm việc tương tự như công việc bạn đang làm
  • Trong khi tạo các bảng nháp, bạn có thể kiểm tra được tiến độ thực hiện của các bản nháp khác trong cùng thời gian thực hiện.
  • Trao đổi giữa người phê duyệt và nhân viên được dễ dàng
  • Ứng dụng trên điện thoại di động của chúng tôi cung cấp nhiều tùy chọn thông báo để nhận yêu cầu phê duyệt qua điện thoại di động.