Góc cá nhân
Nhiều doanh nghiệp đang sử dụng chương trình quản lý cũng đang vận hành sổ cái riêng bằng file excel.
Vì mỗi khi cần thì tạo trực tiếp và do khó tìm bảng thông báo phù hợp công ty mà không cần sửa gì.
Đặc điểm riêng
 • Có thể cấu trúc trực tiếp bảng thông báo đúng với nhu cầu của công ty để vận hành.
 • Có thể xem và cập nhập dữ liệu đầy hiệu quả.
  FAQ
  • Có thể thêm và xóa những hạng mục mình muốn không?
   Có thể được. Bạn có thể cài đặt theo ý muốn như thêm hạng mục, thay đổi vị trí hạng mục...
  • Có thể cài đặt quyền hạn bài viết để cho phép chia sẻ công việc theo từng phòng ban không?
   Vâng, có thể được. Bạn có thể cài đặt quyền hạn bài viết theo từng ID và có thể chỉ định riêng quyền hạn cho nhập/tìm kiếm/chỉnh sửa.
  • Tôi muốn ghi lại các chi tiết khảo sát mức độ hài lòng dịch vụ của khác hàng rồi tổng hợp sử dụng làm tài liệu đánh giá, vậy có thể làm được không?
   Có thể được. Bạn có thể thêm nhiều hình thức như số, văn bản, ngày, file... và có thể trích xuất dữ liệu theo hình thức bảng tổng hợp.
  • Có cung cấp chức năng in hay tải về đối với nội dung đã nhập hay không?
   Vâng. Chương trình có cung cấp chức năng in và xuất excel.
  • Có thể chỉ định giá trị nhập và giá trị chọn khi tạo bảng thông tin không?
   Vâng, có thể được. Nếu bạn chỉ đánh dấu chọn vào mục bắt buộc nhập trong từng hạng mục thì có thể thiết lập được dễ dàng.
  • Bài viết đã tạo trên bảng thông tin có thể cho liên kết với màn hình ERP không?
   Vâng. Có thể tạo phiếu bán hàng mới. Bảng thông báo > tùy chọn > nếu bạn thiết lập đồng bộ ERP thì có thể kiểm tra các phiếu bán hàng được tạo.
  • Có thể đính kèm hình ảnh hay file PDF mình muốn chia sẻ khi tạo bài viết không?
   Vâng, có thể được. Chương trình cung cấp tính năng đính kèm file giới hạn trong dung lượng cung cấp đúng với số người dùng đã yêu cầu khi mua phần mềm.
  • Có cung cấp chức năng bỏ thông tin địa chỉ trang web vào bài viết để làm đường dẫn liên kết di chuyển ngay đến trang tương ứng không?
   Chức năng link liên kết thông qua URL từ bài viết vẫn chưa cung cấp được nhưng nếu bạn cài đặt hạng mục bằng giá trị văn bản/URL thì có thể dùng được.
  • Tôi có thể không dùng tên bài viết được cung cấp mặc định mà thay đổi thành tên gọi mình muốn không?
   Vâng, có thể được. Bạn có thể cài đặt trang cá nhân theo từng ID và thay đổi được thành tên gọi mình muốn.
  Tính năng quan trọng
  • Cấu tạo bảng thông báo theo mong muốn
   • Cấp trực tiếp tên gọi của bảng thông báo và có thể cài đặt đơn vị nhóm thông báo.
   • Có thể thêm mục nhập của bảng thông báo như dạng số,dạng chữ,dạng ngày,dạng mã,dạng đính kèm v.v.
   • Có thể sử dụng mã đang dùng ở menu kiểm kê/kế toán như khách hàng,mặt hàng,dự án,bộ phận,tên nhân viên v.v.
   • Có thể chỉ định và vận hành trực tiếp cho đến tình huống cơ bản trong mục của bảng thông báo như là vị trí,kích thước,đầu kỳ.
  • Xem dữ liệu
   • Sử dụng mục của bảng thông báo đa dạng làm điều kiện tìm kiếm là có thể xem dữ liệu nhập và có thể báo cáo ngay hoặc tải về bằng excel.
   • Thông qua cài đặt danh sách thì có thể cài đặt như mục,thứ tự,độ lớn của màn hình danh sách cho từng bảng thông báo.
  Góc cá nhân