TÍNH NĂNG

Bảng Tự Do

Có thể thiết kế và quản lý bản tin theo nhu cầu của công ty.
  • Có thể đặt tên riêng cho bảng thông báo và cho phép nhân viên tham gia quản lý bản tin.
  • Dễ dàng thêm hoặc sửa đổi các trường nhập liệu trong bảng với các trường loại số, trường loại văn bản, tùy chọn đính kèm và hơn thế nữa.
  • Các tùy chọn có sẵn để liên kết dữ liệu ERP như khách hàng, mặt hàng, dự án, phòng ban và nhân viên.
  • Bạn có thể thiết kế bảng cũng như điều chỉnh kích thước, màn hình chính, và nhiều hơn nữa.
Có thể thiết kế và quản lý bản tin theo nhu cầu của công ty.
Hiệu quả thu thập dữ liệu và tập hợp dữ liệu.
  • Có thể tìm kiếm dữ liệu thông qua các bảng tin bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm và chuyển đổi dữ liệu mong muốn sang Excel hoặc báo cáo.
  • Có thể thiết lập các dữ liệu, thứ tự, kích cỡ màn hình hiển thị của mỗi bảng điều khiển cũng như xem danh sách.
  • Dễ dàng áp dụng dữ liệu ERP trên bảng thông qua các lựa chọn liên kết.
Hiệu quả thu thập dữ liệu và tập hợp dữ liệu.