Quản lý khách hàng (CRM)
Quản lý khách hàng (CRM) là trường huống bắt buộc để duy trì giao dịch định kỳ với khách hàng.
Đăng ký lược sử hoạt động tư vấn hay là kinh doanh với khách hàng và phải được kiểm tra dễ dàng.
Đặc điểm riêng
 • Có thể ứng phó và quản lý hàng loạt các giao dịch.
 • Dễ dàng quản lý lược sử của khách hàng.
 • Có thể phân loại với khách hàng mà có giao dịch thực tế với khách hàng tiềm năng.
  FAQ
  • Có thể kiểm tra hợp đồng với khách hàng theo tình hình tiến hành hay không?
   Vì có thể cài đặt trạng thái tiến hành theo từng bài viết nên có thể kiểm tra riêng bài viết theo tình hình tiến hành của hợp đồng.
  • Có thể quản lý khách hàng tiềm năng không?
   Có thể được. Bạn có thể đăng ký thông tin khách hàng/nhà cung cấp tiềm năng và sau này khi họ trở thành khách hàng/nhà cung cấp thực sự thì có thể phản ánh ngay thành khách hàng/nhà cung cấp ERP.
  • Có cung cấp chức năng quản lý danh bạ doanh nghiệp không?
   Vâng. Bạn có thể đăng ký nhiều thông tin đa dạng khác ngoài tên, liên lạc, mail trong màn hình 'Danh bạ doanh nghiệp' và khi cần có thể tìm kiếm chúng dễ dàng.
  • Có thể gửi cả tin nhắn, Email chứ?
   Có thể được. Bạn có thể gửi tin nhắn/mail đến người phụ trách khách hàng/nhà cung cấp thông thường/tiềm năng đã được đăng ký.
  • Có cách nào quản lý dễ dàng đối với lượng lớn thông tin khách hàng không?
   Vâng. Nếu bạn dùng chức năng tải dữ liệu lên qua excel thì có thể tải đăng ký nhiều dữ liệu dễ dàng và nhanh chóng.
  • Có cách nào dễ dàng xem được màn hình hoặc khách hàng/ nhà cung cấp tôi đã tìm kiếm gần đây không?
   Vâng. Tại màn hình 'Tất cả trong một' bạn có thể kiểm tra được dữ liệu mình muốn theo tiêu chuẩn ghi chép tìm kiếm gần đây.
  • Tôi muốn dùng màn hình Tất cả trong một để tìm lược sử nhà cung cấp tôi đã ghé thăm gần đây có được không?
   Có thể được. Nếu có bài viết được tạo tại bảng thông báo như quản lý lược sử tư vấn hay nhật ký công việc trong Groupware thì tại màn hình tương ứng bạn cũng có thể kiểm tra được.
  • Có thể chỉ định màn hình để sử dụng trong màn hình Tất cả trong một không?
   Vâng. Bạn có thể cấp quyền truy cập màn hình khác nhau cho từng ID thông qua 'Thiết lập phân quyền'.
  • Có thể đăng ký cả những khách hàng/ nhà cung cấp ngắn hạn khác ngoài phần đăng ký khách hàng/ nhà cung cấp định kỳ hiện tại không?
   Bạn vẫn có thể quản lý riêng sau khi đăng ký khách hàng thông qua màn hình Danh bạ doanh nghiệp.
  • Tôi muốn quản lý theo từng tình hình tiến hành trên bảng thông tin hoạt động kinh doanh.
   Bạn có thể thiết lập tình hình tiến hành theo từng bước hoạt động kinh doanh cần thiết trong công ty ngoài đối tượng kinh doanh, đang bán hàng, hoàn tất bán hàng...
  • Tôi muốn phân chia được theo từng nhân viên bán hàng khi nhấp vào danh thiếp.
   Bạn có thể dùng nhóm danh thiếp để phân chia ra từng nhân viên bán hàng và sau đó có thể dùng làm điều kiện tìm kiếm trong báo cáo.
  • Tôi muốn kiểm tra được toàn bộ chi tiết giao dịch của một khách hàng/nhà cung cấp cụ thể.
   Bạn có thể dùng màn hình 'Tất cả trong một' để có thể kiểm tra các chi tiết bán hàng, mua hàng dựa trên tiêu chuẩn khách hàng/nhà cung cấp.
  • Tôi muốn tạo thêm bảng thông tin quản lý khách hàng.
   Ngoài các bảng thông báo đang được đăng ký mặc định thì bạn vẫn có thể thêm bảng thông báo mới với tên gọi mình muốn.
  • Có thể thêm những hạng mục cần thiết khi quản lý khách hàng vào trong bảng thông tin.
   Vâng. Vì có thể cài đặt hạng mục nhập liệu nên bạn có thể đăng ký thêm những hạng mục cần thiết trong quản lý khách hàng.
  • Có thể tải lên một lượt các danh thiếp đang quản lý hiện tại không?
   Bạn có thể tải lên hàng loạt dữ liệu bằng excel nên có thể đăng ký một lượt các thông tin danh thiếp.
  • Tại bảng thông tin quản lý khách hàng có thể tìm kiếm bằng tên khách hàng được không?
   Có thể được. Ngoài ra, điều kiện tìm kiếm còn rất đa dạng như khách hàng/nhà cung cấp, tên khách hàng/nhà cung cấp, mặt hàng...
  Tính năng quan trọng
  • Quản lý thông tin khách hàng
   • Có thể ghi chép thông tin khách hàng và khách hàng tiềm năng nên có thể quản lý và trao đổi đối với khách hàng.
   • Có thể chỉ định chia sẻ thông tin hay không giữa những nhân viên đối với thông tin khách hàng.
   • Có thể đăng ký chữ ký và quản lý tổng hợp, có thể tìm kiếm chữ ký đúng với điều kiện.
   • Khi nhập thông tin thì có thể cài đặt mục thêm do người dùng tùy chỉnh ngoài tình huống nhập cơ bản.
   • Sử dụng tính năng tải dữ liệu lên bằng excel là có thể tải hàng loạt lượng lớn thông tin khách hàng lên hệ thống.
   • Thông qua tính năng gửi SMS và email lấy nền tảng ở thông tin khách hàng là có thể quản lý khách hàng liên tục.
  • Quản lý lược sử khách hàng
   • Có thể quản lý như lược sử tư vấn,tình hình tiến hành hợp đồng mang tính cá nhân của khách hàng và khách hàng tiềm năng ở menu Quản lý khách hàng.
   • Có thể thiết lập mục nhập của menu quản lý khách hàng đúng với môi trường doanh nghiệp.
   • Có thể phân tích dữ liệu khách hàng dễ dàng theo từng thời gian, từng điều kiện.
   • Có thể quản lý các bước tiến hành hợp đồng và hoạt động doanh nghiệp từ lúc đầu trước khi giao dịch mua bán cho đến khi đặt hàng một cách hiệu quả.
   • Khi đăng ký bài viết thì có thể đính kèm chứng từ kế toán, phiếu kiểm kê.
  • Phân loại khách hàng tiềm năng
   • Có thể phân loại và quản lý khách hàng có giao dịch hiện thời và khách hàng tiềm năng.
   • Trường hợp phát sinh nhập về/bán ra từ khách hàng tiềm năng thì có thể chuyển dễ dàng sang khách hàng thực trên ERP.
   • Khách hàng đã chuyển sang khách hàng chính thứ thì có thể quản lý kiểm kê và kế toán trên ERP.
  Quản lý khách hàng (CRM)