Quản lý trụ sở chính/chi nhánh
Khó khăn trong việc thu thập dữ liệu kinh doanh nên quản lý doanh nghiệp không được tốt.
Vấn đề như vậy thì có thể giải quyết thông qua việc bắt đầu với Ecount.
Đặc điểm riêng
 • Quản lý quỹ phân loại theo phòng ban, quản lý kiểm kho phần loại theo kho-địa điểm là có thể phân chia hay tổ hợp dữ liệu kinh doanh để quản lý.
 • Mã số doanh nghiệp trong hệ thống ERP đăng ký thêm chi nhánh hay là địa điểm khác thì có thể quản lý tồn kho và quản lý quỹ theo đơn vị đăng ký.
 • Trường hợp sử dụng nhiều tài khoản ERP thì sử dụng tính năng đa đăng nhập là có thể kết nối dễ dàng đến dữ liệu kinh doanh của từng nơi.
  FAQ
  • Công ty chúng tôi còn có thêm một cơ sở kinh doanh khác nữa, vậy có thể quản lý chung luôn được không?
   Đương nhiên rồi. Bạn có thể đăng ký và quản lý nhiều cơ sở kinh doanh với mã số giấy phép đăng ký kinh doanh khác nhau.
  • Có thể xuất hóa đơn thuế riêng theo từng cơ sở kinh doanh hay không?
   Vâng. Nếu bạn sử dụng dịch vụ bổ sung 'Thêm chi nhánh' thì có thể xuất hóa đơn thuế theo từng cơ sở kinh doanh bằng Ecount.
  • Nếu sử dụng dịch vụ của cơ sở kinh doanh phụ thì có thể quản lý theo từng cơ sở theo tiêu chuẩn gì?
   Bạn có thể phân chia và quản lý theo tiêu chuẩn 'Địa điểm' trong kiểm kê và 'Phòng ban' trong kế toán.
  • Nếu sử dụng dịch vụ của cơ sở pháp nhân phụ thì cần đăng nhập riêng biệt sao?
   Bạn có thể đăng nhập và quản lý cùng bằng một ID, khi cần thiết cũng có thể đặt giới hạn trong cơ sở kinh doanh để cho truy cập được theo từng ID.
  • Công ty chúng tôi không thuộc kiểu dùng dịch vụ của cơ sở pháp nhân phụ, chỉ thỉnh thoảng có gửi phiếu bán hàng bằng thông tin cơ sở pháp nhân khác mà thôi.
   Do có thể thay đổi mẫu biểu nên bạn chỉ cần tạo thêm một mẫu phiếu bán hàng để cho in được thông tin cơ sở sách trong mục nhà cung cấp là được.
  • Báo cáo tài chính cũng có thể được tổng hợp theo từng cơ sở pháp nhân phải không?
   Có thể được. Báo cáo tài chính hay các sổ sách kế toán đều có thể kiểm tra được theo từng cơ sở kinh doanh, phòng ban hay nhà máy sản xuất.
  • Có thể đăng nhập bằng một ID vào trong nhiều tài khoản cơ sở pháp nhân không?
   Nếu bạn liên kết tài khoản của từng cơ sở kinh doanh bằng chức năng đa đăng nhập thì vẫn có thể dễ dàng di chuyển đến mã khác mà không cần phải qua thao tác đăng nhập riêng.
  • Có thể đăng ký ID theo từng cơ sở pháp nhân không?
   Trên Ecount bạn có thể đăng ký ID không giới hạn và không phụ thuộc vào số lượng cơ sở kinh doanh mình có, đồng thời bạn có thể cấp quyền truy cập cho cơ sở kinh doanh theo từng ID người dùng.
  • Có thể nhập cho con dấu, logo và cài đặt mẫu biểu theo từng cơ sở pháp nhân không?
   Có thể dùng chức năng thiết lập mẫu biểu để tạo mẫu biểu đặc thù cho từng cơ sở kinh doanh và có thể áp dụng logo, con dấu của từng cơ sở kinh doanh.
  • Văn phòng (hoặc khu vực) của trụ sở chính và chi nhánh khác nhau, vậy có thể quản lý tích hợp chung không?
   Dù văn phòng ở xa nhưng nếu có kết nối mạng thì có thể sử dụng Ecount được nên vẫn có thể quản lý tích hợp trong thời gian thực.
  Tính năng quan trọng
  • Thu thập hoặc phân tách dữ liệu kinh doanh và quản lý
   • Có thể quản lý riêng biệt đăng ký bằng phòng ban và địa điểm của chi nhánh, cửa hàng trên một tài khoản kế toán.
   • Có thể kiểm tra và nhập cùng lúc dữ liệu kinh doanh đã sắp xếp theo từng doanh nghiệp cùng với tình hình kiểm kê theo từng địa điểm hay là tính toán lợi ích từng phòng ban.
   • Cài đặt địa điểm cho phép và phòng ban cho phép là có thể kiểm soát để người phụ trách chi nhánh cụ thể có thể kiểm soát để không xem được nội dung của trụ sở.
  • Nguồn vốn và quản lý tồn kho của từng chi nhánh
   • Mã số doanh nghiệp đăng ký thêm chi nhánh và địa điểm khác là có thể quản lý tổng hợp trên một hệ thống ERP.
   • Có thể phát sinh mẫu biểu như Phiếu bán hàng hay là hóa đơn thuế v.v theo từng địa điểm.
  • Tính năng đăng nhập đa dạng
   • Trường hợp sử dụng nhiều tài khoản kế toán thì có thể di chuyển đơn giản sang tài khoản khác mà không cần thủ tục đăng nhập riêng.
   • Cho dù không nhận báo cáo riêng biệt theo từng chi nhánh nhỏ thì cũng có thể kiểm tra nhanh chóng dữ liệu kinh doanh từng chi nhánh nhỏ.
  Quản lý trụ sở chính/chi nhánh