Cung cấp chức năng Widget
Nếu kết nối Ecount thì có thể kiểm tra trực diện vấn đề tồn đọng chủ yếu.
Vì sử dụng tính năng của tiện ích và tập hợp dữ liệu cần thiết là có thể xem tức thời.
Đặc điểm riêng
 • Có thể kiểm tra tình hình liên quan công việc cùng lúc với đăng nhập bằng hình thức tiện ích(widget) ở một màn hình.
 • Có thể áp dụng giao diện sử dụng khác nhau theo từng người dùng (ID).
 • Ở ứng dụng điện thoại(App) cũng có thể cài đặt màn hình chính và có thể áp dụng đồng nhất màn hình cài đặt trên máy tính.
  FAQ
  • Cụ thể Widget là chức năng như thế nào vậy?
   Là những màn hình đang cho hiển thị trên màn hình chính khi bạn đăng nhập vào Ecount ERP. Khi sử dụng tính năng này bạn có thể tiện tìm hiểu nội dung công việc và có thể di chuyển nhanh đến màn hình tương ứng.
  • Trong Widget có thể cài đặt ngày cơ sở tra cứu dữ liệu cho từng màn hình không?
   Có thể được. Từng màn hình bạn có thể áp dụng tiêu chuẩn tìm kiếm chẳng hạng như 1 tháng, 3 tháng...
  • Có thể cài đặt Widget theo từng ID không?
   Có thể được. Vì có thể cài đặt widget theo từng ID người dùng nên có thể cho hiển thị màn hình mỗi người cần bằng widget trên màn hình chính.
  • Có thể bỏ đi những Widget không cần thiết hay không?
   Đương nhiên rồi. Bạn có thể dễ dàng thêm và bỏ widget bằng cách nhấp chuột.
  • Có thể di chuyển ngay đến màn hình tương ứng từ màn hình Widget không?
   Đương nhiên rồi. Nhấp vào widget bạn có thể di chuyển ngay chúng đến màn hình nhập liệu, tra cứu.
  • Có thể di chuyển vị trí của Widget không?
   Không chỉ vị trí mà bạn còn có thể cài đặt cả kích thước của Widget và có thể áp dụng trạng thái đóng/mở khung của Widget nữa.
  • Giám đốc chúng tôi muốn ngay khi đăng nhập vào Ecount là xem được ngay chi tiết bán hàng, mua hàng...Cần thiết lập như thế nào?
   Bạn có thể thể trực tiếp cài đặt cho các nội dung muốn báo cáo cho giám đốc thông qua chức năng điều chỉnh Widget. Bạn cũng có thể kiểm tra được một lượt các chi tiết bán hàng, mua hàng, sản xuất...
  • Có thể xem được tài liệu bản thân cần phê duyệt ngay khi đăng nhập vào Ecount không?
   Nếu tạo widget, bạn có thể kiểm tra ngay được những tài liệu cần phê duyệt trong màn hình đầu tiên. Và khi nhấp vào tờ trình bạn cũng có thể xử lý phê duyệt ngay.
  • Không thể thêm số dòng cho hiển thị trên màn hình Widget sao?
   Có thể được. Vì có thể cài đặt số dòng cho từng widget nên bạn có thể tăng hoặc giảm số dòng theo ý muốn.
  Tính năng quan trọng
  • Kiểm tra tình hình liên quan công việc trên một màn hình
   • Có thể xem đầu tiên mỗi khi đăng nhập như báo cáo quan trọng của kiểm kê, kế toán, bảng thông báo của Công ty, Danh sách tin nhắn, memo, hộp thư v.v.
   • Có thể điều chỉnh tùy ý độ lớn và vị trí từng menu và dạng icon tiện ích.
   • Sau khi kiểm tra dữ lliệu thì không cần di chuyển màn hình,có thể nhập phiếu ngay,có thể tiến hành công việc đồng thời với loại công việc.
  • Thiết lập màn hình chính theo từng người dùng
   • Có thể cài đặt có sử dụng widget hay không theo từng người dùng.
   • Có thể giới hạn icon tiện ích có thể cài đặt theo từng người dùng và cài đặt điều kiện xem.
  • Thiết lập màn hình chính ứng dụng điện thoại(App)
   • Tạo thư mục hoặc thêm menu sử dụng thường xuyên ở màn hình đầu tiên của ứng dụng điện thoại và có thể sắp xếp menu có liên quan vào một chỗ.
   • Có thể áp dụng đồng nhất cấu trúc của icon tiện ích đã cài đặt ở PC vào ứng dụng điện thoại.
  Cung cấp chức năng Widget