TÍNH NĂNG

Tiện Ích Widget

Thiết lập màn hình chính cho từng người dùng.
  • Cấu hình màn hình chính với các công cụ đặc biệt để có thể quản lý tồn kho, kế toán, bảng thông tin, tin nhắn và nhiều báo cáo hữu ích khác.
  • Điều chỉnh bố cục sắp xếp, vị trí của các widget.
  • Cấu hình màn hình ERP cho từng người dùng và xác định quyền truy cập đến các widget.
Ngay khi vào hệ thống, toàn cảnh hoạt động kinh doanh trong tầm mắt.
  • Cụ thể lựa chọn sử dụng widget cho từng người dùng.
  • Kiểm tra các báo cáo bạn muốn bằng cách thiết lập theo sự lựa chọn sẵn có cho từng người dùng.
  • Nhập các tài liệu mà không cần phải thoát khỏi trang chủ vì thế các vấn đề đều được xử lý cùng lúc mà không làm gián đoạn quá trình làm việc.