TÍNH NĂNG

ERP trên nền tảng web

Thích Nghi Nhanh và Dùng Theo Thời Gian Thực
  • Với ECOUNT ERP, người dùng có thể áp dụng và tối ưu các tính năng sẵn có.
  • Bởi vì hầu hết các tính năng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn sẵn sàng để sử dụng, bạn có thể bắt đầu sử dụng phần mềm ngay.
Thích Nghi Nhanh và Dùng Theo Thời Gian Thực
Quản lý và tích hợp quy trình công việc qua Internet
  • Sử dụng phần mềm ở bất cứ đâu, vào mọi thời điểm qua Internet mà không cần phải cài đặt bất cứ gì tại nơi làm việc.
  • Chia sẻ công việc theo thời gian thực tại mọi nơi. Có thể trong văn phòng hoặc làm việc từ xa khi đang ở cửa hàng, chi nhánh, nhà xưởng.
  • Dễ dàng truy cập ECOUNT ERP của bạn qua máy tính và thiết bị di động.
Quản lý và tích hợp quy trình công việc qua Internet
Không cần lo lắng về sao lưu dữ liệu và bảo mật.
  • Tất cả dữ liệu được lưu trữ an toàn vả bảo mật tại các máy chủ của ECOUNT, không phải trên máy tính cá nhân của bạn.
  • Dữ liệu sẽ không bị mất, bị đánh cắp từ máy tính cá nhân hoặc bị nhiễm virus, mã độc.
  • Truy cập phần mềm qua Internet, bạn có thể sử dụng ECOUNT ERP bất cứ đâu, bất cứ lúc nào bạn muốn.
Không cần lo lắng về sao lưu dữ liệu và bảo mật.