ERP trên nền tảng web

Quyết định sáng suốt, đúng thời điểm cũng là một trong các yếu tố thành công của doanh nghiệp.
Chính vì thế mà quyết định phải được đưa ra dựa trên cơ sở dữ liệu mới nhất mà toàn
thể nhân viên đã được chia sẻ qua một hệ thống trực tuyến với số liệu cập nhật nhanh chóng

TÍNH NĂNG

Thích Nghi Nhanh và Dùng Theo Thời Gian Thực
  • Với ECOUNT ERP, người dùng có thể áp dụng và tối ưu các tính năng sẵn có.
  • Bởi vì hầu hết các tính năng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn sẵn sàng để sử dụng, bạn có thể bắt đầu sử dụng phần mềm ngay.
Quản lý và tích hợp quy trình công việc qua Internet
  • Sử dụng phần mềm ở bất cứ đâu, vào mọi thời điểm qua Internet mà không cần phải cài đặt bất cứ gì tại nơi làm việc.
  • Chia sẻ công việc theo thời gian thực tại mọi nơi. Có thể trong văn phòng hoặc làm việc từ xa khi đang ở cửa hàng, chi nhánh, nhà xưởng.
  • Dễ dàng truy cập ECOUNT ERP của bạn qua máy tính và thiết bị di động.
Không cần lo lắng về sao lưu dữ liệu và bảo mật.
  • Tất cả dữ liệu được lưu trữ an toàn vả bảo mật tại các máy chủ của ECOUNT, không phải trên máy tính cá nhân của bạn.
  • Dữ liệu sẽ không bị mất, bị đánh cắp từ máy tính cá nhân hoặc bị nhiễm virus, mã độc.
  • Truy cập phần mềm qua Internet, bạn có thể sử dụng ECOUNT ERP bất cứ đâu, bất cứ lúc nào bạn muốn.