TÍNH NĂNG

Tài Khoản Người Dùng

Toàn bộ nhân viên có thể sử dụng trên cùng một phần mềm ERP để chia sẻ công việc.
  • Thêm người dùng mới mà không tốn thêm bất kỳ phụ phí nào.
  • Khi tạo ra một tài khoản người dùng, người dùng có thể truy cập vào phần mềm ngay lập tức.Chỉ có ID Quản Lý (ID Chủ) có thể thêm hoặc xóa ID người dùng nhanh chóng vào bất cứ lúc nào. Sử dụng ECOUNT ERP ngay khi vừa nhận được tên ID đăng nhập và mật khẩu.
Thiết lập các lựa chọn truy cập theo phân quyền người dùng.
  • ID Chủ của công ty có thể xác định quyền hạn và các mục được phép truy cập của người dùng qua tính năng thời gian hạn chế truy cập và địa chỉ IP.
  • Thiết lập địa chỉ IP có thể truy cập theo từng người sử dụng để bạn xác nhận chỉ có những vị trí nhất định mới có thể truy cập vào ECOUNT ERP.
  • Kiểm soát thời gian sử dụng của từng người dùng với thiết lập tự đăng xuất khi không sử dụng trong một khoảng thời gian.
Cụ thể hóa giới hạn sử dụng từng người dùng
  • Bạn có thể phân quyền phòng ban, kho, mặt hàng và các tài khoản theo từng ID người dùng.
  • Dễ dàng giới hạn thông tin và hạn chế truy cập theo cửa hàng hoặc theo nhân viên kinh doanh.
Từ góc độ của nhà quản lý, sẽ dễ dàng để hiểu rõ hơn vị trí và tình hình kinh doanh của công ty.
  • Cấp quyền truy cập để xem, nhập, chỉnh sửa và/hoặc xóa dữ liệu theo từng ID người dùng.
  • Bạn có thể gán các đặc quyền cho một nhóm người dùng theo loại công việc, lĩnh vực, hoặc phòng ban.