TÍNH NĂNG

Nâng cấp miễn phí

Phản hồi nhanh với sự phát triển và thay đổi của khoa học trong môi trường làm việc.
  • ECOUNT ERP nâng cấp định kỳ mỗi tuần.
  • Với việc cập nhật phần mềm, tất cả người dùng có thể sử dụng các tính năng mới mà không tốn thêm một đồng phí nào.
  • Chúng tôi nỗ lực xây dựng một giải pháp tối ưu để phản ứng phù hợp với các thay đổi trong môi trường quản lý doanh nghiệp.
Tối ưu các phân hệ ERP theo quy trình công việc của bạn.
  • ECOUNT ERP cung cấp nhiều công cụ mà bạn cần cho doanh nghiệp.
  • Với nhiều tính năng mới hoàn toàn miễn phí, bạn sẽ không phải lo lắng gánh năng hành chính nữa.
  • Lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng các tính năng vào bất cứ lúc nào.
Chúng tôi nỗ lực để đưa các góp ý của bạn vào phần mềm.
  • Nếu tính năng mà bạn mong muốn chưa có, chúng tôi sẽ đưa tính năng đó vào các cuộc họp phát triển hằng tuần để thảo luận.
  • Sau mỗi cuộc họp, chúng tôi sẽ gửi phản hồi đến bạn là tính năng đó có thể phát triển hay không.
  • Sự phát triển các tính năng dựa trên số lượng yêu cầu của người dùng hiện tại và các người dùng tiềm năng.