TÍNH NĂNG

ERP Ổn Định Với Điện Toán Đám Mây

Chúng tôi là doanh nghiệp bền vững và phát triển ổn định không ngừng.
  • ECOUNT đã từng là công ty duy nhất phát triển ERP trên nền tảng web từ lúc đó chỉ là một khái niệm và chúng tôi tiếp tục tích lũy kiến thức để biết làm thế nào khiến sản phẩm tốt hơn so với đối thủ.
  • Phí hằng tháng là nguồn thu nhập chính và tài chính của chúng tôi hơn cả vững chắc.
  • Chúng tôi là công ty đáng tin cậy vì luôn phát triển ổn định qua mỗi năm từ 1999.
Hệ thống hướng về tương lai
  • Nâng cấp hằng tuần giúp chúng tôi đáp ứng được môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng.
  • Các nguồn lực hỗ trợ khách hàng cung cấp cho khách hàng cơ hội có được các ưu điểm kiến thức nền tảng của ECOUNT và thành công trong việc sử dụng phần mềm.