TÍNH NĂNG

Bảo Mật Dữ Liệu

Chúng tôi được chứng nhận chứng từ bảo mật và quản lý dữ liệu mạnh mẽ ISO 27001.
 • ISO27001 là chứng chỉ được công nhận quốc tế về bảo mật dữ liệu.
 • ECOUNT đạt chứng chỉ ISO 27001 vào tháng 6 năm 2011 vì khả năng bảo mật mạng lưới hệ mạnh mẽ.
 • ECOUNT tập trung vào việc quản lý dữ liệu của khách hàng và thiết lập các công cụ bảo mật mạnh mẽ bằng cách duy trình các yêu cầu mà chứng chỉ ISO quy định.
Chúng tôi được chứng nhận chứng từ bảo mật và quản lý dữ liệu mạnh mẽ ISO 27001.
Dữ liệu của bạn được lưu trữ trên nhiều máy chủ.
 • Dữ liệu nhập vào ECOUNT được lưu trữ trên 3 máy chủ khác nhau.
 • Khi có vấn đề ở một máy chủ, bạn vẫn có thể làm việc bình thường vì chúng tôi chuyển bạn đến một máy chủ hiện có mà không làm gián đoán dữ liệu.
Dữ liệu của bạn được lưu trữ trên nhiều máy chủ.
Khóa các truy cập bất hợp pháp và vi phạm từ nguồn.
 • Các máy chủ ECOUNT được đặt tại IDC và sẽ khóa tất cả các xâm nhập từ các yếu tố phần cứng.
 • Chúng tôi xây dựng và duy trình hệ thống bảo mật mạnh mẽ và xuyên suốt bảo gồm Network Framework (Tường lửa), IPS (Hệ thống phát hiện xâm nhập), SSL (Versign Internatioma; Authorize Authentication), và giám sát 24-giờ.
 • Bất kỳ IP tình nghi đều bị khóa và các hành vi bất thường sẽ được phát hiện và chặn ngay lập tức.
Bạn có thể thiết lập mức bảo mật của riêng bạn trong ERP.
 • Bạn có thể khóa các truy cập của một số địa chỉ IP nhất định hoặc tắt nguồn phần mềm.
 • Bạn có thể thiết lập vòng đời của một mật khẩu.
 • Quản trị viên có thể theo dấu đăng nhập của từng nhân viên và kiểm soát điểm truy cập.
Bạn có thể thiết lập mức bảo mật của riêng bạn trong ERP.