Quản lý máy chủ/bảo mật
Nếu không có đội ngũ và qui trình bảo mật chuyên nghiệp, thì dữ liệu rất dễ bị tổn thất. Nếu sử dụng Ecount ERP thì không cần mất thời gian hay là chi phí lớn trong việc bảo mật dữ liệu và quản lý server mà vẫn có thể bảo vệ an toàn dữ liệu doanh nghiệp.
Đặc điểm riêng
 • Đạt được chứng nhận bảo mật quốc tế ISO27001 và đang thu thập duy trì bảo mật thông tin mạnh mẽ.
 • Dữ liệu người dùng đã nhập được lưu phân tán mộtc cách an toàn ở nhiều cơ sở dữ liệu.
 • Để bảo mật dữ liệu ERP thì nguyên tắc là lưu giữ máy chủ trên dịch vụ Amazone(AWS) và thực thiện chặn kết nối,rò rỉ dữ liệu ra ngoài.
 • Tự người dùng có thể cài đặt tiêu chuẩn của hệ thống bảo mật ERP.
  FAQ
  • Việc quản lý server có mất thêm phí không?
   Do chi phí bảo trì đã được bao gồm trong phí sử dụng cơ bản nên không phát sinh thêm bất cứ phí gì.
  • Chúng tôi phải quản lý server trực tiếp tại văn phòng sao?
   Do quản lý trực tiếp từ Ecount nên không cần phải quản lý riêng nữa.
  • Server đang được quản lý như thế nào?
   Thông tin của những người không được phép truy cập đều đang được lưu trữ tại IDC(Internet Data Center) để không cho phép họ tiếp cận được hệ thống.
  • Có thể quản lý bảo mật nội bộ thông qua thiết lập IP không?
   Vâng, có thể được. Thông qua thiết lập IP cho từng ID bạn có thể chặn để khống cho truy cập được bằng IP không được cấp phép.
  • Có thể quản lý lược sử đăng nhập theo từng ID không?
   Có thể được. Bạn có thể kiểm tra các thông tin như IP, số lần, thời gian truy cập theo từng IP.
  • Chương trình Ecount chắc cũng sẽ bị tấn công phải không?
   Cho đến hiện tại chúng tôi chưa từng bị sự cố tấn công liên quan bảo mật và tất cả dữ liệu đều được lưu trữ tại IDC(Internet Data Center) - nơi có tiêu chuẩn bảo mật cao nhất. Chúng tôi luôn đặt hết tâm huyết vào sự bảo mật của hệ thống vì 40.000 đang sử dụng chương trình.
  • Do có thể có những mất mát về mặt dữ liệu nên tôi muốn sao lưu định kỳ, vậy có làm được không?
   Cho đến nay chưa từng xảy ra vấn đề mất dữ liệu trên Ecount nên bạn không cần lo lắng về điều này. Nếu bạn vẫn muốn sao lưu riêng dữ liệu thì bất cứ lúc nào cũng có thể sao lưu bằng excel.
  • Theo tôi biết thì nhân viên Ecount có thể tra cứu được dữ liệu của công ty tôi, có cách nào để chặn việc này không?
   Nhân viên chúng tôi chỉ có thể tra cứu được sau khi điền lý do lúc tư vấn về chức năng. Nhưng nếu bạn không muốn vậy thì vẫn có thể chặn để không cho họ tra cứu được.
  • Vì Ecount là trang web nên bảo mật có vẻ kém hơn so với lưu trên server thực tế.
   Những dữ liệu được lưu trên trang Web được lưu xuống Web server và server đó đang được bảo quản tại trung tâm (IDC) - nới có hệ thống bảo mật mạnh hơn những server nội bộ thông thường.
  • Nếu công ty ngừng không dùng Ecount nữa thì dữ liệu tương ứng sẽ bị xóa sao?
   Vâng. Chúng tôi sẽ xóa giúp dữ liệu khi khách hàng ngừng không sử dụng nữa. Tuy nhiên do có trường hợp tái sử dụng sau khi đã ngừng sử dụng một thời gian nên để có thể khôi phục dữ liệu cho trường hợp đó, chúng tôi thường xóa dữ liệu sau 3 tháng kể từ khi khách hàng ngừng sử dụng hẳn.
  Tính năng quan trọng
  • Đạt chứng nhận quốc tế ISO27001
   • Chứng nhận quốc tế ISO27001 là chế độ chứng nhận đang áp dụng tiêu chuẩn bảo mật mạnh mẽ ở lĩnh vực bảo mật thông tin.
   • Ecount thực hiện tăng cường bảo mật hệ thống thông tin nội bộ và nhằm hướng đến sự tin tưởng của khách hàng, đã nhận được chứng nhận quốc tế ISO27001 tháng 6 năm 2011.
   • Ecount thông qua việc đạt được chứng nhận ISO27001, đã xác lập hệ thống kinh doanh bảo mật thông tin mạnh mẽ và tâm huyết là quản lý tài sản thông tin quan trọng của khách hàng
  • Lưu phân tán vào nhiều cơ sở dữ liệu
   • Ecount đang sao lưu dữ liệu đã nhập vào ERP theo tiêu chuẩn thời gian được chỉ định.
   • Làm mật mã dữ liệu đã nhập để đối tượng không rõ lai lịch không thể giải mã được và đang được lưu phân tán vào nhiều cơ sở dữ liệu.
   • Ecount chỉ định phòng ban chuyên phụ trách việc bảo mật để có thể triển khai dịch vụ
    trong thời gian nhanh nhất khi phát sinh vấn đề tại máy chủ nào đó.
  • Bổ sung máy chủ lên dịch vụ Amazon web service(AWS)
   • Tất cả máy chủ của Ecount đang chịu sự quản lý nghiêm khắc trên Amazone web service (AWS)-là doanh nghiệp điện toán đám mây tiêu chuẩn nhất trên thế giới.
   • AWS đang áp dụng biện pháp bảo mật mạnh mẽ có thể bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và
    đang được lưu trên center dữ liệu AWS đã được bảo mật cao tất cả dữ liệu.
   • Đang được tạo dừng hệ thống bảo mật tuyệt đối như Bức tường lửa, chặn công kích DDos, mật mã data(SSE), giám sát thực tế (CloudTrail) v.v.
   • IP được phán đoán rằng có tính nguy hiểm hoặc làm lan truyền mã độc,mặc định bị chặn kết nối và
    nắm được IP cụ thể nào đó đang không bình thường và chặn tức thời.
  • Thiết lập tiêu chuẩn hệ thống bảo mật ERP
   • Có thể cài đặt thời gian hạn chế kết nối ERP cho từng người dùng.
   • Có thể chặn tự thân kết nối ERP hoặc là chặn kết nối từ IP chỉ định.
   • Có thể giữ nguyên tiêu chuẩn bảo mật từng cá nhân liên tục và có thể cài đặt chu kỳ thay đổi mật khẩu.
   • Người quản lý thì kiểm tra lược sử đăng nhập theo từng người dùng và kiểm soát triệt để việc đăng nhập từ địa điểm không rõ ràng minh bạch (có thể bắt buộc phải thoát ra).
  Quản lý máy chủ/bảo mật