TÍNH NĂNG

ERP là tất cả về chức năng
Chức năng là điểm then chốt để chọn ERP.
ECOUNT ERP cung cấp cho bạn tất cả từ quản lý tồn kho đến kế toán và các công cụ quản lý làm việc nhóm.
Chúng tôi giúp quá trình làm việc của bạn hiệu quả hơn.
ECOUNT là ERP dành cho mỗi doanh nghiệp.
Nhưng ECOUNT là khác biệt đối với mỗi doanh nghiệp với những tính năng tùy chỉnh khổng lồ.
Chi tiết là cái tạo cho một sản phẩm trở nên đắt giá.
Có nhiều chương trình ERP cung cấp những tinh năng cơ bản.
ECOUNT ERP là một và chỉ duy nhất phần mềm có thể tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
 • Thiết lập màn hình nhập liệu
  Tất cả các màn hình nhập liệu có thể được chỉnh sửa để chứa đựng những thông tin cần thiết cho tài liệu và giao dịch của bạn.
  Thiết lập màn hình nhập liệu
 • Báo cáo Tùy Chỉnh
  Các báo cáo được chỉnh sửa theo nhu cầu cần thiết và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.
  Báo cáo Tùy Chỉnh
 • Tùy Chỉnh Người Dùng
  Cấu hình các tính năng và menu dễ dàng để phù hợp với nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp.
  Tùy Chỉnh Người Dùng
Tất cả tính năng thay đổi
Chỉ có giá 1.000.000 tháng là không thay đổi
Giá cả chính là thứ chúng tôi không bao giờ thay đổi
Xem bảng giá ECOUNT ERP