Chức năng cảnh báo đa dạng
Sử dụng nhiều cách thức thông báo như là SMS, memo, messenger, e-mail, ứng dụng điện thoại rồi khi xử lý công việc
như phê duyệt điện tử hay là nhập phiếu ERP v.v thì có thể gửi thông báo cho người phụ trách có liên quan và yêu cầu chia sẻ hay là đợi phê duyệt công việc.
Đặc điểm riêng
 • Thông qua tính năng thông báo thì có thể truyền đạt công việc nhanh chóng cho người có quyền quyết định và người phụ trách công việc.
 • Khi nhập phiếu liên quan thì có thể gửi thông báo tự động đến người phụ trách đã chỉ định.
 • Ở bên ngoài cũng thông qua thông báo đẩy điện thoại dùng ứng dụng(App) thì có thể kiểm tra nhanh tình hình tiến hành và nội dung công việc.
  FAQ
  • Nếu người phụ trách có thể nhận biết được ngay khi một đơn mua hàng được tạo thì hay biết mấy.
   Nếu sử dụng chức năng thiết lập thông báo cho phiếu thì cùng lúc tạo đơn mua hàng cũng có thể gửi tin nhắn hoặc SMS, Email cho người phụ trách.
  • Có thể đăng ký và báo trước về nội dung cuộc họp hay không?
   Có thể được nếu bạn dùng màn hình lịch công tác. Bạn có thể cài đặt thông báo khi đăng ký một lịch công tác để nó báo trước cho những người liên quan biết.
  • Có thể báo ngay cho phòng ban phụ trách biết khi nhập thông tin số lượng sản xuất hay không?
   Khi nhập phiếu sản xuất bạn có thể dùng chức năng thông báo để truyền đạt thông tin qua tin nhắn, Email cho người phụ trách biết.
  • Tôi muốn chia sẻ thông tin phiếu bán hàng đã tạo hiện tại cho các thành viên trong nhóm. Có thể làm được không?
   Có thể được. Nếu bạn dùng tính năng chia sẻ trong phòng chat thì sau khi lập phòng chat trên messenger rồi chọn thông tin chia sẻ là được.
  • Chúng tôi đang sử dụng bảng thông báo tại Groupware. Có thể thông báo ngay cho nhân viên qua mail khi bài viết được đăng ký trên đó không?
   Khi tạo bài viết trên bảng thông báo, nếu chọn phương pháp thông báo là Email thì cùng lúc với đăng ký, bài viết sẽ được gửi qua Email cho tất cả nhân viên.
  • Có thể nhận thông báo và xem trước thông tin về những lịch công tác đã được đăng ký hay không?
   Khi sử dụng chức năng nhắc nhở, bạn có thể nhận cảnh báo trước mấy ngày hay trước mấy tiếng của ngày tương ứng qua tin nhắn, Email.
  • Khi một bản phê duyệt điện tử được đăng ký thì cấp trên phê duyệt có thể nhận xem chi tiết bằng Email không?
   Khi đăng ký phê duyệt điện tử, nếu bạn chọn thiết lập thông báo bằng Email thì cấp trên phê duyệt có thể kiểm tra và xử lý phê duyệt trong Email.
  • Nếu tài liệu phê duyệt điện tử đã được duyệt thì có thể thông qua ứng dụng để báo cho người được tham chiếu biết hay không?
   Có thể được. Khi thiết lập thông báo nếu bạn cài đặt cảnh báo APP và tin nhắn cho người được CC thì có thể cho họ biết bằng ứng dụng được.
  • Chúng tôi là công ty sản xuất tiến hành thông qua Đơn sản xuất. Có cách nào để nhận thông báo trước về ngày giao hàng đang hiển thị trong Đơn sản xuất không?
   Khi tạo đơn sản xuất nếu bạn đăng ký ngày giao hàng trong lịch thì có thể nhận được thông báo trước cho lịch đã đăng ký thông qua chức năng thiết lập thông báo.
  • Có thể gửi đi thông báo cho người phụ trách của công ty khi nhập phiếu kiểm kê hay không?
   Khi lưu phiếu, có thể gửi cảnh báo di động & Email, tin nhắn, SMS tự động cho người phụ trách.
  • Người phụ trách phê duyệt đang ở bên ngoài. Có cách nào để người phụ trách có thể kiểm tra được đơn nghỉ phép tôi đã gửi không?
   Khi tạo phiếu nếu bạn gửi cảnh báo qua ứng dụng thì dù người phê duyệt ở bên ngoài vẫn có thể nhận được tin nhắn báo bằng di động và tiến hành phê duyệt được ngay.
  • Chúng tôi đã áp dụng hệ thống tiếp nhận hàng trực tuyến Ecount và mở trang thông tin cho khách hàng/nhà cung cấp. Vậy thông tin khách hàng/nhà cung cấp đã nhập vào có thể báo cho người phụ trách công ty chúng tôi biết được không?
   Có thể cài đặt để gửi hàng loạt chi tiết đặt hàng của tất cả khách hàng/nhà cung cấp cho người phụ trách hoặc cho người phụ trách nhận cảnh báo về đặt hàng của khách hàng/nhà cung cấp nào đó.
  • Tôi đã tạo một bài viết về chương trình du lịch của công ty trên bảng thông tin. Làm thế nào để toàn bộ nhân viên đều biết về bài viết này?
   Khi lưu bài viết thông báo, bạn có thể chọn phương pháp thông báo để gửi cảnh báo đến người nhận, người được CC.
  • Có cách nào để báo cho nhân viên công ty chúng tôi biết về chi tiết của những đơn hàng nhận được căn cứ vào ngày giao hàng không?
   Thông qua chức năng lịch công tác bạn có thể truyền đạt thông qua cảnh báo push điện thoại, SMS, Email.
  Tính năng quan trọng
  • Truyền đạt công việc chính xác,nhanh chóng
   • Khi tạo phiếu ERP, lịch trình, phê duyệt điện tử,bài viết v.v thì chỉ định những người liên quan công việc đó và có thể gửi memo, SMS, tin nhắn, email,v.v.
   • Nếu click đường dẫn đã được liên kết ở memo và email đã gửi thì có thể làm minh bạch rõ ràng tình hình chi tiết công việc truyền đạt.
  • Gửi thông báo tự động đến người phụ trách đã chỉ định
   • Khi nhập phiếu ERP thì có thể gửi thông báo tự động đến người phụ trách đã chỉ định và có thể chỉ thị và quản lý công việc đầy hiệu quả.
   • Trường hợp sử dụng hệ thống đặt hàng online thì khi nhập đơn đặt hàng từ đại lý hay là khách hàng thì nhân viên kinh doanh được chỉ định là phụ trách có thể nhận được thông báo tức thời.
   • Cách thức thông báo có SMS, Email, memo, ứng dụng(App) và có thể chọn nhiều cùng lúc.
  • Tính năng thông báo đẩy trong điện thoại (App)
   • Ecount hỗ trợ ứng dụng điện thoại miễn phí.
   • Nếu sử dụng ứng dụng điện thoại(App) thì có thể nhận thông báo thực tế trong lúc đang di chuyển trên đường và có thể kiểm tra nội dung liên quan ở ứng dụng đang chạy.
  Chức năng cảnh báo đa dạng