TÍNH NĂNG

Lựa Chọn Thông Báo

Các thông báo có khả năng gửi phản hồi nhanh đến người ra quyết định và các nhân viên kinh doanh.
  • Khi thiết lập một lịch hẹn, phê duyệt điện tử hoặc tạo ra bài viết mới, bạn có thể thông báo đến cho các thành viên trong cùng nhóm, phòng ban.
  • Chức năng sổ liên kết cho phép bạn xem ngay tin nhắn và thông báo bảng tin.
Bạn có thể gửi các thông báo tự động đến liên hệ được chỉ định.
  • Khi một giao dịch được lưu, thông báo sẽ gửi đến người chỉ định giúp quản lý và kiểm soát doanh nghiệp hiệu quả.
  • Nếu bạn dùng một hệ thống đặt hàng trực tuyến, bạn có thể nhận thông báo theo thời gian thực ngay khi có khách hàng đặt hàng.
Với tính năng thông báo trên di động, bạn có thể thấy doanh nghiệp hoạt động theo thời gian thực ở bất cứ đâu.
  • Nhận thông báo trên thiết bị di động thông qua tính năng đẩy tin nhắm thông báo.
  • Tính năng Messenger sẵn có trên ứng dụng di động cho phép tham gia thảo luận công việc với nhóm từ xa.