Mobile ERP

Ứng dụng ERP trên di động không đơn thuần chỉ là ứng dụng để xem thông thường.
Các tác vụ xử lý công việc đều có thể từ lý qua ứng dụng ERP như trên
máy tính và còn có một số tính năng chỉ hỗ trợ qua ứng dụng,

TÍNH NĂNG

Truy cập toàn diện ECOUNT ERP trên thiết bị di động của bạn.
  • ECOUNT ERP sử dụng 100% nền tảng web cho phép bạn sử dụng các tính năng tương tự trên phiên bản ứng dụng di động.
  • ECOUNT ERP dễ sử dụng với sự tương thích giao diện trên di động.
  • Nhập và quản lý dữ liệu, làm việc ở bất cứ đâu, ngay cả khi bạn đi nước ngoài công tác.
Quét mã vạch với di động của bạn.
  • Quét mã vạch của sản phẩm bằng camera của chiếc di động trên tay bạn.
  • Gửi các xác nhận bán hàng ngay trên ứng dụng di động và gửi trực tiếp đến email của khách hàng.
  • Dễ dàng xử lý bán hàng và quản lý tồn kho ở các khu vực ở xa.
Gửi thông báo cho phép bạn thấy vận hành của doanh nghiệp theo thời gian thực.
  • Nếu sử dụng ứng dụng di động, bạn sẽ biết được dữ liệu được tạo qua các thông báo trên điện thoại từ ECOUNT ERP.
  • Cùng với ứng dụng di động, bạn cũng nhận các thông báo trên máy tính theo thời gian thực để theo dõi chứng từ hoặc giao dịch phát sinh.
  • Thiết lập số lần gửi thông báo để kiểm soát thời gian vào nửa đêm hoặc giới hạn múi giờ.