Liên kết Excel
Khi lần đầu sử dụng hay thay đổi ERP thì doanh nghiệp với quy mô không nhỏ sẽ lo lắng về cách thức di chuyển dữ liệu hiện có.
Trong Ecount thì có thể sử dụng chức năng tải dữ liệu hàng loạt lên bằng excel và tiến hành dễ dàng việc chuyển dữ liệu,giảm bớt thời gian triển khai ERP.
Đặc điểm riêng
 • Nếu có dữ liệu bằng excel hiện tại thì có thể tiến hành chuyển dữ liệu sang Ecount ERP.
 • Tất cả dữ liệu đã nhập vào Ecount ERP có thể tải về bằng excel.
  FAQ
  • Có thể tải lên một lượt các dữ liệu cơ bản như khách hàng/nhà cung cấp, mặt hàng bằng excel không?
   Vâng. Bạn có thể sử dụng chức năng tải dữ liệu lên quan excel được cung cấp trên Ecount để tải lên hàng loạt các dữ liệu đầu kỳ mà bạn đã chuẩn bị sẵn.
  • Công ty chúng tôi muốn lưu giữ riêng dữ liệu đã nhập trên Ecount, vậy phải gửi yêu cầu riêng sao?
   Không. Những dữ liệu đã nhập trên Ecount, nếu muốn bạn có thể tải về excel bất cứ lúc nào.
  • Có thể sao lưu dữ liệu đã được nhập trên ERP hay không?
   Bạn có thể xuất dữ liệu đã nhập trên ERP ra excel và sao lưu lại.
  • Chương trình tải dữ liệu lên qua Excel có giới hạn số lượng cài đặt không?
   Bạn có thể cài đặt trên tất cả máy tính mà mình muốn.
  • Không phụ thuộc vào phiên bản Excel là gì phải không?
   Chỉ cần phiên bản excel 2007 trở lên đều có thể cài đặt được.
  • Trong ERP công ty khác có thể upload dữ liệu lên Ecount không?
   Không thể liên kết trực tiếp đối với dữ liệu của công ty khác. Nhưng bạn có thể dùng chức năng tải lên bằng excel của Ecount để đăng ký dữ liệu của những chương trình khác một cách dễ dàng.
  • Một lần tối đa có thể tải lên bao nhiêu dòng dữ liệu?
   Bạn có thể tải lên 300 dòng đối với chức năng tải lên qua Web và 10.000 dòng cho chức năng tải lên qua excel.
  • Có thể chỉnh sửa một lượt đối với dữ liệu khách hàng/nhà cung cấp, mặt hàng đã được upload lên trước đó hay không?
   Bạn có thể dùng chức năng tải dữ liệu lên qua excel để chỉnh sửa hàng loạt các thông tin như khách hàng/nhà cung cấp, mặt hàng đã được đăng ký sẵn.
  • Có thể upload một lượt các chi tiết phiếu quá khứ lên Ecount không?
   Bạn hoàn toàn có thể tải các chi tiết phiếu quá khứ lên bằng excel một cách dễ dàng.
  • Tất cả người dùng ERP đều có thể sử dụng chức năng tải dữ liệu lên qua Excel?
   Vâng. Tất cả người dùng đều có thể dùng chức năng tải dữ liệu lên qua excel và khi cần thiết bạn có thể đặt giới hạn chỉ cho một số người dùng cụ thể tải dữ liệu lên thông qua phần thiết lập quyền hạn.
  • Có thể upload dữ liệu trong Shopping mall lên Ecount không?
   Về cơ bản bạn có thể dùng chức năng quản lý trung tâm mua sắm để tự động tải lên các chi tiết đơn đặt hàng của trung tâm mua sắm. Trường hợp của trung tâm mua sắm chưa được liên kết, bạn có thể tải hàng loạt dữ liệu lên Ecount sau khi đã tải chúng về bằng Excel.
  Tính năng quan trọng
  • Tải dữ liệu lên bằng Excel
   • Nếu cài đặt chương trình đang cung cấp từ Ecount thì không cần đăng nhập riêng vào ERP cũng có thể tải dữ liệu lên từ excel.
   • Nếu phát sinh lỗi trong lúc tải dữ liệu thì có thể kiểm tra tức thời lý do và danh sách lỗi.
   • Đang cung cấp phương pháp tải dữ liệu lên hàng loạt vào màn hình nhập ERP mà không cần cài đặt chương trình.
   • Có thể tải lên một lần một lượng lớn dữ liệu như thông tin mặt hàng, thông tin khách hàng,dữ liệu bán hàng quá khứ,chứng từ kế toán v.v.
   • Sửa dữ liệu đã cài đặt trước tại Ecount ERP hoặc là thêm thông tin thì cũng có thể cập nhật bằng excel.
  • Tải file về bằng định dạng excel
   • Tất cả dữ liệu nhập trong Ecount ERP đều có thể tải về bằng file excel.
   • Có thể tải về đúng như việc đang xem từng loại báo cáo trong chương trình hoặc báo cáo quan trọng.
   • Không cần sự can thiệp từ Ecount thì người dùng cũng cài đặt trực tiếp thời gian, có thể sao lưu dữ liệu đã nhập bất kỳ lúc nào.
   • Trường hợp tránh việc rò rỉ dữ liệu kinh doanh thì có thể chỉ định quyền hạn tải về Excel cho từng người dùng.
  Liên kết Excel