TÍNH NĂNG

Chuyển Và Tải Dữ Liệu

Một lượng lớn dữ liệu sẽ được nhập vào phần mềm thông qua Excel Add-in.
  • Tải dữ liệu qua Excel bằng cách cài đặt ứng dụng Excel Add-In hoàn toàn miễn phí.
  • Sử dụng add-in mà không cần phải mở trình duyệt web.
  • Dữ liệu nhập qua Excel sẽ được đẩy lên ERP ngay lập tức và các lỗi sử dụng nếu có sẽ được kiểm tra ngay theo thời gian thực.
  • Bạn có thể tải dữ liệu qua công cụ Tải lên qua Web trực tiếp từ trình duyệt web.
Dữ liệu nhập trên ERP có thể xuất thành file Excel.
  • Chuyển đổi các báo cáo sang định dạng Excel dễ dàng khi cần thiết.
  • Chuyển đổi dữ liệu ERP sang file Excel mà không cần phải có một quy trình làm việc cực lực, giúp nhanh chóng chia sẻ dữ liệu với bên thứ 3.