Tối ưu hóa chức năng
Những nhân viên thành thạo chương trình hiện tại sẽ có cảm giác nặng nề khi sử dụng một chương trình mới.
Do đó phải chọn chương trình có thể làm tối ưu hóa tính năng và màn hình sử dụng đúng với môi trường công việc hiện tại mà không cần phát triển thêm.
Đặc điểm riêng
 • Có thể thay đổi môi trường sử dụng chương trình đúng với công việc của người dùng và công ty.
 • Có thể tối thiểu hóa gánh nặng sử dụng và thời gian áp dụng chương trình của nhân viên văn phòng.
  FAQ
  • Có thể thay đổi thông tin tên màn hình …theo ý muốn của công ty tôi không?
   Bạn không thể thay đổi tên màn hình thực tế nhưng bạn có thể dùng trang cá nhân để thể hiện tên màn hình theo như ý muốn.
  • Có thể giới hạn chức năng cho từng người dùng không?
   Đương nhiên rồi. Có thể chỉ định màn hình được phép xem cho từng người dùng và đặt giới hạn để họ chỉ được phép truy cập vào những màn hình cần thiết thôi.
  • Có thể điều chỉnh lại các màn hình nhập liệu không?
   Bạn có thể thêm/xóa hạng mục nhập liệu hoặc thay đổi tên hạng mục để sử dụng.
  • Có thể gom và điều chỉnh lại các màn hình sử dụng chính hay không?
   Bạn có thể thêm những màn hình thường xuyên sử dụng làm mục yêu thích để truy cập vào dễ dàng hơn.
  • Có thể thống kê và xem báo cáo bằng những hạng mục mình muốn không?
   Bạn có thể thống kê những dữ liệu đã nhập trong từng màn hình bằng hình thức mình muốn trong các báo cáo tình hình để xem.
  • Có thể cài đặt ngôn ngữ khác nhau cho từng người dùng không?
   Có thể cài đặt ngôn ngữ để dùng Ecount theo từng ID người dùng.
  • Có thể cài đặt riêng cho người dùng quen sử dụng chuột hoặc bàn phím hay không?
   Có thể được. Do có thể cài đặt cách thức nhập phiếu nên bạn có thể áp dụng cách nhập liệu khác nhau thêm cho từng người dùng.
  • Tôi xem bản mô phỏng thấy màn hình có vẻ quá phức tạp.
   Vì chúng tôi cung cấp tất cả tính năng cần thiết cho doanh nghiệp nên màn hình rất đa dạng, do đó ban đầu có thể cảm thấy như vậy. Nhưng khi sử dụng thực tế, bạn có thể ẩn đi các màn hình không cần thiết và sử dụng với mô hình đơn giản nhất có thể, do đó bạn không cần lo ngại về vấn đề này.
  • Có thể cài đặt trang cá nhân phân theo nhóm được không?
   Bạn có thể sử dung chức năng nhóm quyền hạn để cấu tạo trang cá nhân theo nhóm.
  • Tôi dùng chủ yếu màn hình kế toán, vậy có thể thay đổi thứ tự màn hình được không?
   Có thể được. Bạn có thể cài đặt màn hình cần sử dụng và thay đổi thứ tự màn hình theo ý muốn.
  Tính năng quan trọng
  • Tối ưu hóa môi trường sử dụng chương trình
   • Ecount ERP là phần mềm cung cấp trước tính năng mặc định như Kiểm kê, Kế toán, Nhân sự/Lương, v.v.
   • Có thể quyết định sử dụng hay không từng tính năng đó thông qua việc người dùng tự Thiết lập menu.
   • Menu mà không sử dụng thì không xuất hiện trên màn hình, được xử lý ẩn đi.
  • Tối giản giao diện sử dụng
   • Thiết lập trang cá nhân với những menu thường xuyên sử dụng. Trang cá nhân thì có thể cài đặt theo từng người dùng và có thể sửa tên gọi và bố trí của menu.
   • Ở màn hình trang chủ, có thể thiết lập xem nhanh các báo cáo theo nhu cầu từng người dùng.
  Tối ưu hóa chức năng