TÍNH NĂNG

Tối Ưu Hóa Sử Dụng

Bạn có thể thay đổi môi trường sử dụng phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp.
  • ECOUNT ERP cung cấp các công cụ để quản lý tồn kho, kế toán, nhân sự/bảng lương, và các báo cáo tài chính.
  • Phân quyền từng tính năng cho phép bạn cấu hình các menu sẽ được sử dụng.
  • Các menu không sử dụng sẽ được ẩn đi.
Giảm thiếu thời gian tìm hiểu thích ứng và nhân viên học nhanh hơn so với dự định.
  • Cấu hình phân hệ với mục yêu thích hoặc các menu thường sử dụng (MyPage) cho từng người dùng.
  • Tính năng MyPage có thể tùy chỉnh tên và bố cục khác nhau cho từng người dùng.
  • Thiết lập các lựa chọn MyPage cho từng người dùng thông qua cấu hình cho người sử dụng.