Thiết lập màn hình nhập
Sử dụng excel chỉ có thể chia sẻ công việc đơn giản.
Nhưng Excel có thể thiết kế màn hình nhập theo như công ty mong muốn và vì có thể áp dụng công thức tính đa dạng.
Ecount là hệ thống làm thõa mãn tất cả các thiết lập ở màn hình nhập và vấn đề chia sẻ công việc.
Đặc điểm riêng
 • Có thể cài đặt tất cả màn hình nhập trong ERP theo tiến trình công việc hiện có trong doanh nghiệp.
 • Cung cấp tính năng thiết lập mục nhập đa dạng để tiện lợi cho người dùng.
  FAQ
  • Có thể tạo màn hình nhập liệu theo hình thức công ty tôi muốn không?
   Vâng. Có thể thêm và thay đổi vị trí của hạng mục và thay đổi cả tên gọi của nó được. Mặc dù hình dạng không giống hoàn toàn 100% thì vẫn có thể quản lý được tất cả hạng mục cần thiết.
  • Có thể áp dụng công thức tính hay không?
   Có thể được. Có thể cho áp dụng công thức tính vào màn hình nhập liệu rồi tự động tải lên các thông số cần thiết.
  • Chỉnh sửa màn hình nhập liệu, vậy có phát sinh thêm phí không?
   Bạn có thể tự do chỉnh sửa theo ý muốn thông qua chức năng tùy chỉnh mà không mất phí phát sinh thêm.
  • Có quá nhiều hạng mục, có thể giảm bớt không?
   Bạn có thể cài đặt để không cho hiển thị những mục khác ngoài những mục cần thiết và dễ dàng sử dụng chúng.
  • Số lượng hạng mục có thể áp dụng được là bao nhiêu?
   Mỗi màn hình khác nhau, song trung bình bạn có thể thêm mới 10 hạng mục cho mỗi màn hình để sử dụng.
  • Có thể thiết lập màn hình nhập liệu cho từng màn hình không?
   Đương nhiên rồi. Bạn có thể cài đặt chi tiết cho từng màn hình nhập liệu như đơn bán hàng mới, mua hàng mới.
  • Có thể thiết lập sao cho phải nhập những hạng mục cụ thể thì mới lưu được hay không?
   Có thể được. Bạn có thể thiết lập cho bắt buộc nhập hạng mục tương ứng hay không, và nếu không nhập nội dung đó thì không cho phép lưu.
  • Có thể tải thông tin khách hàng/nhà cung cấp tự động khi nhập phiếu không?
   Có thể được. Bạn có thể chỉ định giá trị mặc định cho hạng mục nhập liệu rồi cho tải lên tự động thông tin khách hàng/nhà cung cấp như thông tin liên lạc, địa chỉ.
  • Tôi muốn tăng độ rộng cho phần tên hạng mục khi nhập phiếu.
   Do có thể cài đặt được độ rộng cho hạng mục nhập liệu nên bạn có thể tăng hoặc giảm độ rộng tùy thích.
  • Tôi phải nhập số thập phân cho đơn giá. Có thể làm được không?
   Vâng. Có thể cài đặt được số thập phân và bạn hoàn toàn có thể chọn chi tiết cho hiển thị bao nhiêu số thập phân hoặc có cho hiển thị giá trị 0 hoặc không.
  • Tôi muốn cài đặt giá trị mặc định để khi nhập phiếu luôn là ngày hôm nay, có làm được vậy không?
   Có thể được. Có thể chọn giá trị mặc định là hôm nay, lược sử phiếu gần đây hoặc chọn ngày cụ thể.
  • Tôi không muốn cho hiển thị mục đơn giá. Vậy có thể xóa nó đi không?
   Có thể được. Có thể xử lý ẩn để không cho hiển thị ra đơn giá.
  • Có thể chỉ định thứ tự nhập liệu cho hạng mục được không?
   Đương nhiên rồi. Nếu bạn đã thiết lập sẵn thứ tự nhập cho từng hạng mục thì khi nhập phiếu, bạn có thể dùng phím Tab hoặc nhấn enter để di chuyển theo thứ tự tương ứng.
  • Có thể kiểm tra khoản phải thu khi nhập phiếu bán hàng hay không?
   Có thể được. Bạn có thể thêm hạng mục nhập liệu, cài đặt giá trị đã tải lên làm số dư và cho tải lên tự động khoản phải phu của từng khách hàng/nhà cung cấp.
  Tính năng quan trọng
  • Thiết lập màn hình nhập đúng với tcông việc của công ty
   • Có thể thêm hạng mục để nhập trên màn hình và có thể bỏ hạng mục không cần thiết. Người dùng có thể cài đặt tự do độ lớn của khung nhập liệu. Có thể áp dụng công thức tính vào hạng mục nhập và mục cần tính toán như hoa hồng bán hàng
  • Tính năng thiết lập thêm đa dạng
   • Khi nhập Phiếu bán hàng mới thì có thể cài đặt cho hiển thị tự động số dư công nợ đầu/cuối kỳ của khách hàng. Chỉ cần chọn mã khách hàng hoặc mã hàng hóa, mọi thông tin chi tiết đã được thiết lập trước đó sẽ hiển thị tự động. Có thể chọn và áp dụng hiển thị những thông tin đã sử dụng ( thường xuyên ). Vì có thể chỉ định mục bắt buộc phải nhập nên có thể chặn việc lưu phiếu mà sót mục nhập đó.
  Thiết lập màn hình nhập