Truy xuất dữ liệu
ERP vì là đa số người dùng sử dụng nên việc tra cứu và lược sử dữ liệu đã nhập phải rõ ràng.
Nếu sử dụng Ecount ERP có thể kiểm tra lược sử dữ liệu sẽ làm hiệu suất hóa việc theo dõi dữ liệu kinh doanh trong ERP.
Đặc điểm riêng
 • Thông qua siêu liên kết đã được kết nối ở báo cáo cuối cùng thì dễ dàng tìm lại dữ liệu đầu tiên.
 • Có thể nắm bắt dễ dàng tình hình thay đổi như nhập,sửa,xóa dữ liệu.
 • Có thể kiểm soát xóa và sửa dữ liệu kinh doanh đã quyết toán xong.
  FAQ
  • Có thể khôi phục lại dữ liệu đã bị xóa không?
   Có thể được. Chúng tôi có cung cấp chức năng tra cứu lược sử phiếu kiểm kê và kế toán riêng nên có thể tra cứu hoặc khôi phục ngay phiếu đã bị xóa. Khi hủy xóa cũng lưu lại lược sử nên bạn có thể quản lý dữ liệu một cách chi tiết.
  • Có cách nào để một người dùng chỉ định người khác làm người phụ trách để khi tạo phiếu có thể tìm được thông tin tương ứng không?
   Tại màn hình tra cứu lược sử, nếu bạn gán người điều chỉnh cuối cùng bằng ID của nhân viên cụ thể và gán người phụ trách bằng một nhân viên khác thì có thể tìm ra một cách chính xác khi tìm kiếm.
  • Có thể lưu trữ dữ liệu trên Ecount trong vòng bao nhiêu năm?
   Ecount không đặt hạn chế riêng về thời gian lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu quá khứ sau ngày thành lập công ty, bạn có thể tra cứu chúng bao nhiêu cũng được bất kể khi nào.
  • Có chức năng tổng kết, chốt dữ liệu không?
   Tổng kết dữ liệu là chức năng cơ bản , đương nhiên chúng tôi có cung cấp. Do có chức năng hạn chế chỉnh sửa theo tiêu chuẩn ngày tháng cụ thể nên bạn có thể cài đặt để không cho nhập mới/chỉnh sửa/xóa đối với dữ liệu của ngày đã tổng kết, chốt dữ liệu.Và đương nhiên bạn có thể mở ngày hạn chế tạm thời để nhập dữ liệu vào, đồng thời chúng tôi cũng cung cấp chức năng thay đổi tự động ngày hạn chế chỉnh sửa này mỗi khi đến một thời điểm cụ thể nào đó.
  • Tôi nghe từ công ty khác đang dùng Ecount nói rằng họ gặp khó khăn khi dữ liệu hàng tồn kho bị sai lệch dần khi tiến hành điều chỉnh hàng tồn kho. Thực tế có phải vậy không?
   Trên Ecount nếu sau khi điều chỉnh tồn kho xong, bạn nhập thêm dữ liệu nhập/xuất kho của quá khứ thì có thể xảy ra tình huống như bạn đề cập. Tuy nhiên do chúng tôi có cung cấp chức năng phản ánh lại dữ liệu kiểm kho về đúng thời điểm đó nên trường hợp trên có thể giải quyết ngay với việc tư vấn đơn giản cùng nhân viên của chúng tôi. Do đó trước khi tiến hành điều chỉnh kho chỉ cần bạn học cách làm chính xác cùng với người đào tạo hoặc nhân viên tư vấn của chúng tôi thì sẽ có thể tiến hành điều chỉnh kho dễ dàng và tránh được rủi ro trên.
  • Chúng tôi lo ngại nhân viên bán hàng tải dữ liệu khách hàng/ nhà cung cấp xuống và tiết lộ ra bên ngoài. Có cách nào ngăn chặn không?
   Có cách để chặn rủi ro này. Đầu tiên là cách thiết lập bảo mật. Đó là cách chỉ cho truy cập vào Ecount bằng IP công ty hoặc IP tại nhà riêng của một số nhân viên quan trọng, đồng thời chặn các truy cập từ IP khác ngoài đó. Cách thứ hai là đặt quyền hạn xuất excel cho từng ID. Nếu muốn nhận dữ liệu lớn từ bên ngoài thì phải xuất qua excel nên vẫn có thể cài đặt riêng quyền xuất excel cho từng ID được.
  • Có nhiều việc cần chỉnh sửa hay nhập liệu liên quan dữ liệu cũ bị thiếu sót trong quá khứ, vậy có thể tra cứu dữ liệu đã chỉnh sửa theo thứ tự được hay không?
   Dĩ nhiên là có thể được. Bạn có thể tìm kiếm và sắp xếp tất cả dữ liệu kiểm kê, kế toán... theo thứ tự ngày chỉnh sửa .
  • Có rủi ro gì về dữ liệu đã lưu trong Ecount sẽ bị thay đổi hay bị làm giả không?
   Tuyệt đối không có việc người dùng có thể chỉnh sửa được dữ liệu tương ứng.
  • Có thể nào biết được người dùng đã chỉnh sửa giá hay chỉnh sửa khách hàng/nhà cung cấp khi sửa một phiếu cụ thể nào đó không?
   Tuy có thể biết được lược sử chỉnh sửa phiếu (ID, thời gian chỉnh sửa) nhưng lại không thể biết được đã chỉnh sửa những hạng mục nào.
  • Có thể kiểm tra lược sử phiếu hay không?
   Tất cả phiếu của Ecount đều có thể kiểm tra được ID người tạo và thời gian tạo. Vì không chỉ nhập liệu mà còn có thể chỉnh sửa và xóa phiếu nên bạn có thể dễ dàng kiểm tra được những nội dung thay đổi của phiếu.
  • Có thể vừa tra cứu báo cáo đồng thời xóa hay chỉnh sửa dữ liệu không?
   Do trong báo cáo có thể liên kết dễ dàng đến phiếu nhập đầu tiên nên bạn có thể chỉnh sửa ngay. Nội dung chỉnh sửa cũng được phản ánh ngay vào báo cáo.
  • Có thể kiểm tra dữ liệu trong một màn hình không cần di chuyển màn hình không?
   Báo cáo và các phiếu nhập liệu đều được liên kết với nhau nên bạn có thể kiểm tra mọi thứ trên một màn hình.
  • Nếu lỡ tay xóa nhầm phiếu thì có thể tạo lại được không?
   Có hỗ trợ chức năng [Khôi phục]. Nếu bạn xóa nhầm phiếu thì có thể khôi phục lại y nguyên như cũ khi nhấn vào nút [Khôi phục].
  • Có thể cài đặt để chốt sổ dữ liệu tháng và không cho chỉnh sửa nữa không?
   Vâng, có thể được. Có thể kiểm soát để không cho chỉnh sửa dữ liệu đã nhập vào ERP dựa vào một ngày cụ thể. Dữ liệu trước ngày hạn chế chỉnh sửa cho phép tra cứu được nhưng không thể chỉnh sửa hay xóa được.
  • Trong màn hình Quản lý dữ liệu có thể khôi phục lại hàng loạt dữ liệu đã bị xóa phải không?
   Dữ liệu nào đã xóa khỏi màn hình quản lý dữ liệu thì không thể khôi phục lại hàng loạt được nhưng có thể kiểm tra về thời gian xóa và ID đã xóa.
  Tính năng quan trọng
  • Tìm kiếm dữ liệu ban đầu
   • Không cần di chuyển menu ở màn hình danh sách và báo cáo, click vào siêu liên kết được liên kết là có thể kết nối bằng màn hình nhập/sửa.
   • Từ báo cáo cuối cùng đến phiếu nhập đầu tiên đang được liên kết mang tính chất giai đoạn và có thể sửa và xóa phiếu đầu tiên.
   • Khi nhận biết trên báo cáo trên báo cáo thì có thể kiểm tra dữ liệu ai đã nhập, khi nào.
  • Nắm bắt tình hình thay đổi dữ liệu
   • Có thể xem lược sử tất cả dữ liệu đã xóa, sửa và nhập ở kế toán và kiểm kê.
   • Có thể kiểm tra ngày tạo phiếu, ID tạo, ngày sửa và xóa, Id người làm theo từng phiếu.
   • Hỗ trợ tính năng hủy xóa là có thể hồi phục dễ dàng phiếu đã xóa do sơ sót.
  • Kiểm soát sửa dữ liệu đã được quyết toán hoàn tất
   • Cài đặt ngày hạn chế cập nhật và có thể kiểm soát để không sửa,xóa phiếu đã nhập trên ERP được dựa vào thời điểm chỉ định hay là ngày chỉ định.
   • Dữ liệu trước ngày hạn chế thì không thể xóa,sửa,nhập nhưng có thể xem được.
   • Là tính năng có lợi nếu sử dụng ở trường hợp không cần sửa hay xóa dữ liệu thêm nữa do được khai báo,quyết toán v.v.
  Truy xuất dữ liệu